Agregaty pompowe z pompami promieniwymi

HYDROWATT

Na przestrzeni ponad 25 lat istnienia na rynku firma WICHARY Technologies rozwijała swoją działalność począwszy od serwisu, aż do dzisiejszego stanu oferującego kompletne agregaty pompowe, które stale staramy się wzbogacać o nowe komponenty. Wszystko to w połączeniu z naszym know-how zaowocowało pozycją niekwestionowanego lidera na rynku polskim.

WICHARY Technologies

Agregaty pompowe

to rozbudowane systemy wykorzystywane w górnictwie m.in. do zasilania emulsją całych kompleksów ścianowych oraz do zasilania instalacji zraszania i chłodzenia kombajnów ścianowych. Dostarczane przez naszą firmę kompletne wysokociśnieniowe agregaty pompowe (maszyny górnicze), wyposażone w mikroprocesorowy układ sterowania, umożliwiają bezobsługową pracę pomp, pozwalają monitorować wszystkie parametry pracy agregatu, sterować pracą pomp w zależności od zapotrzebowania na emulsję lub wodę.

Monitoring w agregatach emulsyjnych (maszynach górniczych) umożliwia kontrolę ilości emulsji wpływającej i powracającej ze ściany. Urządzenia transmisji i wizualizacji danych pozwalają na bieżącą obserwację pracy agregatu, analizę jego pracy, prowadzenie bilansu zużycia emulsji w danym rejonie eksploatacyjnym, a także planowanie przeglądów i remontów urządzeń agregatu zasilającego. Dzięki zastosowaniu agregatów pompowych (maszyn górniczych) produkcji WICHARY Technologies Sp. z o.o., które są dobierane indywidualnie do warunków rzeczywistych, możliwe jest zmniejszenie kosztów związanych z poborem mocy i stratami medium.

Agregaty pompowe produkcji WICHARY Technologies Sp. z o.o. zostały dostarczone na przestrzeni lat przez naszą firmę do niemalże wszystkich kopalń węgla kamiennego w Polsce. Dzięki swej niezawodności, precyzji wykonania opartej na wieloletnim doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze technicznej do dzisiaj można spotkać na tychże kopalniach agregaty pompowe, które pracują nawet po kilkanaście lat. Co więcej zdobyte uznanie na rynku polskim poparte licznymi referencjami pozwoliło nam rozszerzyć swoją sprzedaż także na rynki zagraniczne już ponad 15 lat temu. Przykładem mogą być agregaty pompowe pracujące w Czechach, Rosji, Bośni i Hercegowinie, Argentynie czy nawet w Iranie.

Oferowane agregaty pompowe produkcji WICHARY Technologies Sp. z o.o. składają się z podzespołów od sprawdzonych poddostawców polskich i zagranicznych, których często jesteśmy autoryzowanym dealerem, jak na przykład w przypadku pomp tłokowych czy też urządzeń iskrobezpiecznych produkcji Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH. Dodatkowo elementy konstrukcyjne agregatów pompowych są stale ulepszane i dopasowywane do wymogów klienta w zależności od miejsca i sposobu zabudowy.

Agregat pomopowy


„Serca ściany” jak często określane są agregaty pompowe, posiadają budowę modułową dzięki czemu zabudowa, transport oraz montaż jest szybki i nieskomplikowany, co w warunkach górniczych ma często ogromne znaczenie. Ponadto modułowa budowa pozwala na doposażanie istniejących elementów o dodatkowe komponenty takie jak najnowsze osiągnięcia firmy WICHARY Technologies to jest: stację uzdatniania wody typu SUW-2 lub urządzenie kontroli i regulacji stężenia emulsji – URSE. Są to elementy w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe.

Agregaty pompowe, stacja uzdatniania wody czy też urządzenie kontroli i regulacji stężenia emulsji są wyposażone w autonomiczne sterowniki mikroprocesorowe. Sterownik agregatu pompowego steruje pracą pomp agregatu pompowego, sterownik stacji uzdatniania steruje pracą stacji uzdatniania wody, zaś sterownik urządzenia kontroli i regulacji stężenia emulsji – URSE steruje pracą urządzenia kontroli i regulacji stężenia emulsji. Wszystkie te układy sterowania dzięki oprogramowaniu i współpracy, stanowią zintegrowany układ, zasilający emulsją olejowo-wodną sekcje ścianowych obudów zmechanizowanych zapewniając im możliwie optymalne warunki pracy. Dodatkowo możliwe jest wykonanie nadrzędnego sterownika tak zwanego MASTERA, który może być usytuowane bezpośrednio przy ścianie w sytuacji gdy agregaty pompowe zlokalizowane są w oddalonej pompowni. 

Agregat pompowy oraz wszystkie zespoły składowe agregatu są przeznaczone m.in. do użytkowania w zakładach górniczych, gdzie może występować zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego. Dlatego wyposażenie mechaniczne i elektryczne agregatu pompowego może być stosowane w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, jak również do stosowania w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma WICHARY Technologies dysponuje odpowiednim zapleczem serwisowym w kraju i za granicą, a także stanem magazynowym części zamiennych i eksploatacyjnych zapewniającym szybką reakcje serwisu. Przy każdej zrealizowanej dostawie firma WICHARY Technologies świadczy także usługi szkoleniowe w ramach kontraktu oraz pełni nadzór nad pracami montażowymi czy też alokacyjnymi (na życzenie klienta). 

Pompy HYDROWATT wyposażone są w cylindryczno-tłokowe zespoły z liniowo rozciągającymi się elastycznymi elementami AXIFLEX. Konstrukcja zespołów AXIFLEX wynika z nowego podejścia do techniki pompowania. Składają się one ze specjalnie zaprojektowanej głowicy z elastycznym elementem tłoczącym o kształcie jednostronnie zamkniętego przewodu, który jest sztywno ustalony z cylindrem. W wyniku takiej zabudowy powstaje hermetyczna przestrzeń robocza utworzona w elastycznym elemencie tłoczącym. Głowica cylindra i element tłoczący poruszają się wzdłuż osi cylindra. Ruch posuwisto-zwrotny tłoków AXIFLEX realizowany jest przez napęd mimośrodowy. Układem pośrednim jest głowica. Elastyczny element tłoczący dostosowuje się w trakcie cyklicznego ruchu posuwisto-zwrotnego do kształtu cylindra, w związku z czym następuje zmiana objętości roboczej (dzięki osiowemu, przemiennemu rozciąganiu i ściskaniu).

Kolejną istotną innowacją jest zastosowanie hydrodynamicznego układu smarowania, zapewniającego ciągłość filmu smarnego pomiędzy elastycznym elementem tłoczącym i wewnętrzną ścianą cylindra, co gwarantuje wysoką nośność i zwiększenie trwałości elementów współpracujących. Zoptymalizowana konstrukcja uszczelnienia zespołów AXIFLEX umożliwia całkowite oddzielenie środka smarnego od medium tłoczonego w normalnych warunkach pracy. Wszystkie punkty łożyskowania pompy są smarowane ciśnieniowo, zapewniając minimalizację zużycia całego zespołu napędowego. 

Agregat pompowy Hydrowatt
Pompa Hydrowatt

Dane Techniczne

Agregat pompowy przeznaczony do zraszania calizny węglowej podczas urabiania:

• Zespół pompowy HYDROWATT wraz z silnikiem napędowym
• Zbiornik wody lub sanie rurowe pełniące funkcję ciśnieniowego    zbiornika wody
• Zespół filtrów
• Przewody połączeniowe
• Mikroprocesorowy układ sterowania
• Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe takie jak, np.    przepływomierze

Przykładowe zestawienie agregatu pompowego do zasilania kompleksu ścianowego:


• Zespoły pompowe HYDROWATT wraz z silnikami napędowymi
• Zbiorniki emulsji
• Stacja uzdatniania wody
• Zespoły filtrów wysokociśnieniowych, dopływowych i spływowych
• Przewody połączeniowe
• Hydroakumulatory
• Mikroprocesorowy układ sterowania agregatu zasilającego
• Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe takie jak, np.    przepływomierze, a także urządzenia transmisji i wizualizacji    danych.

Pliki do pobrania

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Specjalista ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr. Magdalena Karwicka
tel. kom. +48 795 160 838
e-mail: m.karwicka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU