Hamulce elektrodynamiczne

Wichary Technologies

Elektrodynamiczny hamulec torowy (EDG), uwzględniając wymagania bezpieczeństwa i jakość pracy rozrządowej, ma za zadanie wyhamowywać do zadanej prędkości odprzęgi w grawitacyjnym układzie rozrządowych.

WICHARY Technologies

Elektrodynamiczny hamulec torowy (EDG)

Jest to system sprawdzony eksploatacyjnie, nie wymagający wykonywania częstych remontów i konserwacji.

Główną zaletą hamulca elektrodynamicznego jest generowanie niskiego poziomu hałasu w czasie pracy zarówno przy wykonywaniu próbnego sprawdzenia poprawności pracy belek hamujących jak i w czasie rzeczywistego hamowania wagonu.

Symetryczna siła hamowania belek (dwustronne hamulce torowe) oddziałuje w sposób ciągły na koła wagonu powodując eliminowanie efektu unoszenia się zestawów kołowych podczas hamowania. Płynna siła hamowania i dodatkowy efekt oddziaływania magnetycznego hamulca na koło wagonu powoduje, że siły od toczącego się wagonu nie są przenoszone w sposób pulsacyjny na hamulec torowy i jego posadowienie.

Hamulec torowy

Dane Techniczne

Zalety hamulca torowego

• Sterowany manualnie, półautomatycznie lub automatycznie
• Precyzyjne hamowanie na podstawie danych z urządzeń przytorowych    (czujniki koła, czujniki ważące, radar Dopplera) i parametrów    wewnętrznych ustalonych w oprogramowaniu sterownika
• Możliwość skokowej regulacji prędkości wyjazdu z hamulca EDG co    0,5 m/s
• Układ pozbawiony oleju hydraulicznego i elementów hydrauliki    siłowej, co pozwala na zupełne zredukowanie obsługi utrzymaniowej
• Przyjazny środowisku – pracuje bez oleju hydraulicznego,    stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego    oraz hałaśliwiej stacji zasilającej (pompy hydraulicznej), która    towarzyszy tradycyjnym rozwiązaniom. Dzięki wyeliminowaniu    problemu głośnej pulsacji pracy szczęk, hamulec EDG zapewnia    równomierną i cichą pracę podczas procesu hamowania.

Hamulec Torowy

Pliki do pobrania

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Tomasz Janeczek
tel. kom. +48 664 178 138
e-mail: t.janeczek@wichary.eu

Inżynier ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Aleksandra Borecka 
tel. kom. +48 606 396 805
e-mail: a.borecka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU