Klimatyzacja kopalń

WICHARY Technologies

Aby zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pracy górników, gdzie występują zagrożenia temperaturowe, konieczne jest stosowanie urządzeń do klimatyzacji kopalń.
W ten sposób obniżamy temperaturę i wilgotność powietrza –następuje znacząca poprawa komfortu pracy. 

WICHARY Technologies

Klimatyzacja kopalń

Wraz ze wzrostem głębokości, na jakich wydobywa się surowce (węgiel kamienny/rudy miedzi), pogarsza się jakość powietrza w wyrobisku. Spowodowane jest to coraz wyższą temperaturą górotworu, gromadzącą się wodą, pracą urządzeń elektrycznych/spalinowych. Aby zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pracy, konieczne jest stosowanie urządzeń do klimatyzacji kopalń obniżających temperaturę i wilgotność powietrza.

Powszechne zastosowanie w klimatyzacji kopalń mają:

• Agregaty chłodnicze produkujące tzw. wodę lodową
• Wodne chłodnice powietrza odbierające ciepło z wyrobiska
• Chłodnice wyparne wody mające za zadanie odebranie ciepła skraplania z agregatów
• Wentylatory lutniowe elektryczne/hydrauliczne lub pneumatyczne służące do wymuszania obiegu powietrza przez chłodnice. Strumienice powietrza.
• Urządzenia elektryczne (zasilanie, sterowanie, monitoring, kontrola jakości powietrza)


Komplet tych urządzeń wzajemnie ze sobą współpracujących, nazywany jest klimatyzacją grupową lub centralną (w zależności od konfiguracji układu). Przyjmuje się, że kompletne układy klimatyzacji mają od 1 do 5 MW mocy chłodniczej.

Zakres urządzeń do klimatyzacji kopalń, które oferuje nasza firma, to między innymi:

Wodne chłodnice powietrza (gładkorurowe) wykonane z nowych materiałów.

Chłodnice te mogą współpracować z dedykowanymi wentylatorami powietrza, można je również wpiąć bezpośrednio w lutniociąg. Ze względu na wzmocnioną konstrukcję, wymienniki ciepła chłodnic są odporne na duże napory powietrza jakie występują w lutniociągu. Moce chłodnicze to: 200, 250, 300 i 400 kW

Chłodnica górnicza

Chłodnice wyparne wody służące do schładzania wody krążącej w obiegu skraplacza agregatu chłodniczego. Ciepło skraplania zrzucają do szybu wydechowego. Moc chłodnicza to: 450 lub 650 kW (lub baterie po 900 kW).

Chłodnice ścianowe. Kompaktowe wymienniki ciepła lokowane bezpośrednio w ścianach. Średnica zewnętrzna najmniejszej chłodnicy to już 250mm. Do wymuszenia obiegu powietrza alternatywnie można zastosować np. wentylatory hydrauliczne lub strumienice powietrza. Moce chłodnicze to: 15, 25, 35, 50 kW.

Agregaty chłodnicze ze sprężarką śrubową semi-hermetyczną. Jest to bardzo nowoczesna koncepcja zapewniająca znacznie mniejszą energochłonność w porównaniu do dotychczas stosowanych urządzeń. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej jest tutaj o połowę mniejsze, co przekłada się na znaczne oszczędności w okresie kilkuletniej eksploatacji urządzenia. Ponadto samo urządzenie jest ponad 2-krotnie mniejsze od konwencjonalnych urządzeń, dzięki czemu można je transportować w całości do wyrobiska. Potrzebuje znacznie mniejsze ilości czynnika chłodniczego i oleju, przez co jest znacznie bardziej ekologiczne i tańsze w eksploatacji. Zakres mocy chłodniczych to: 400÷2400 kW.

Projektujemy kompletne układy klimatyzacji.

Chłodnica górnicza scw 320
chłodnica górnicza środek

Dane Techniczne

Możemy również zaoferować urządzenia specjalnego przeznaczenia: 

• Chłodzenie urządzeń (układy pośrednie)
• Demineralizajca wody
• Filtracja wody

chłodnica górnicza WT
chłodnica górnicza duża

DANE SZCZEGÓŁOWE

MOC CHŁODNICZA [kW] CPW 200 CPW 250 CPW 300 CPW 400
Przepływ powietrza [m³/s] 681014
Temp. powietrza na wlocie [ºC]302013-04-12$445.500$445.500
Wilgotność względna powietrza na wlocie [%]802016-05-22$152.558$152.558
Strumień objętościowy wody chłodzącej [m³/h]12÷1816÷2220÷2628÷34
Temp. wody na wlocie [ºC]6666
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Inżynier ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr. Adam Ślusarz 
tel. kom. +48 608 374 781 
e-mail: a.slusarz@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU