Magazyny wysokiego składowania

Wichary Technologies

Automatyczny magazyn wysokiego składowania
stosowany jest przede wszystkim w miejscach, gdzie istotne jest maksymalne i optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni przy minimalnym udziale obsługi ręcznej.
Projektowanie magazynów wysokiego składowania dzięki procesowi automatyzacji umożliwia taką budowę regałową, która wykorzystuje maksymalną przestrzeń do zabudowy.

WICHARY Technologies

Hipoksja i hiperoksja
Systemy modyfikacji warunków atmosfery

AUTOMATYZACJA MAGAZYNÓW  
pozwala na uzyskanie ponad dwukrotnej ilości miejsc składowych w stosunku do tradycyjnych rozwiązań na identycznej przestrzeni magazynowej, co jest podstawową cechą jaką charakteryzuje się magazyn wysokiego składowania. Dodatkowo dzięki zaawansowanej automatyce i systemom sterowania można uzyskać wydajność systemu, która nie jest możliwa w konwencjonalnych systemach ręcznych. Dodatkowym atutem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników oraz przechowywanych produktów, bieżąca kontrola stanów magazynowych, optymalizacja procesów wejścia/wyjścia, eliminacja błędów obsługi ręcznej, oprogramowanie zarządzające całym systemem.

Automatyczne układnice magazynowe czy specjalistyczne wózki w jakie powinien być wyposażony każdy zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, potrafią przenosić zarówno ciężkie ładunki (palety) jak i niewielkie pojemniki z towarem nawet do wysokości kilkudziesięciu metrów docierając do najbardziej niedostępnych miejsc przestrzeni magazynowej. Układnice magazynowe to specjalne urządzenia bez których nie jest możliwa pełna automatyzacja magazynów – poruszają się wzdłuż korytarzy regałowych i umożliwiają załadunek/rozładunek w trakcie jednego cyklu pracy.

Hipoksja i Hiperoksja

AUTOMATYZACJA SYSTEMÓW SKŁADOWANIA

Zdrowy styl życia

DORADZTWO LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

Ochrona dzieł sztuki

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

Ochrona przeciwpożarowa

REGAŁY MAGAZYNOWE

Aplikacje przemysłowe

SYSTEM KOMPLETACJI I SORTOWANIAAUTOMATYZACJA SYSTEMÓW SKŁADOWANIA

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY SKŁADOWANIA MOŻNA PODZIELIĆ NA:

SKŁADOWANIE POJEMNIKÓW
Rozwiązanie zarządza automatyczną strefą składowania pojemników/kartonów. Pojemniki/kartony wprowadzane i wyprowadzane są ze strefy przy pomocy zautomatyzowanych układnic. Szczególnym przypadkiem jest moduł MiniLoad z kanałami kompletacyjnymi, do których zwożone są pojemniki przeznaczone do kompletacji (np. kompletacji typu Pick to Light).

Możliwość zastosowania składowania MiniLoad:
• Magazyny małych części o dużym przepływie materiałów
• Narzędziownie
• Magazyny buforowe dla pojemników/kartonów skompletowanych oczekujących na wysyłkę
• Zasilanie systemów kompletacyjnych Pick- to-Light i Put–to-Light.

Rozwiązanie działające w oparciu o system MFCS (Material Flow Controll System) współpracuje także z transportem zautomatyzowanym.

SKŁADOWANIE PALET
Rozwiązanie umożliwia zarządzanie zautomatyzowaną strefą składowania palet. W tej strefie palety wprowadzane i wyprowadzane są przy pomocy układnic, bez udziału operatorów z przenośników transportowych. Możliwe są różnorodne konfiguracje strefy składowania – konfigurowalna jest m.in. liczba korytarzy, parametry regałów i miejsc odkładczych w regale. W zależności od niezbędnej wydajności rozwiązania stosuje się różne jedno lub wielo-alejowe układnice paletowe. System umożliwia ponadto składowanie palet na różnej głębokości w danym miejscu (kanale) składowania dzięki czemu magazyn może być bardziej kompaktowy, a jego budowa zwarta.

Zautomatyzowane strefy składowania znalazły głównie zastosowanie w dużych magazynach paletowych, w których konieczna jest:
• Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej
• Duża szybkość wprowadzania i wyprowadzania palet
• Zapewnienie odpowiednich warunków składowania (np. chłodnie, mroźnie)
• Maksymalne ograniczenie błędu ludzkiego.

Rozwiązanie może współpracować z transportem automatyzowanym oraz półautomatycznymi i automatycznymi stacjami kompletacyjnymi. Kompletacja stanowi jedną z podstawowych faz procesu magazynowania. Elastyczne systemy kompletacyjne optymalizują proces kompletacji oraz usprawniają usługi logistyczne – stanowią podstawę funkcjonowania sprawnego centrum dystrybucyjnego. Dobór optymalnego rozwiązania programistycznego, innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na zwiększenie precyzji w realizacji zamówień oraz kontroli stanów magazynowych. Automatyzacja kompletacji jest najbardziej istotna kiedy składowane asortymenty przemieszczane są ze strefy składowania (najczęściej za pomocą zautomatyzowanego układu wózków, układnic, przenośników i/lub regałów) do specjalnych stanowisk kompletacyjnych, gdzie obsługa pobiera go i umieszcza na zamówionej jednostce ładunkowej.

Proces projektowania automatycznego systemu składowania zakłada możliwość dostosowania parametrów systemu w zakresie doboru rozmiarów konstrukcji, cykli pracy, oprogramowania i optymalne zaadoptowanie do indywidualnych warunków panujących w dowolnym magazynie przedsiębiorstwa.

Magazyny wysokiego składowaniaDORADZTWO LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

W ramach usługi doradztwa logistycznego oferujemy Państwu szeroką paletę rozwiązań w zakresie identyfikacji potrzeb oraz doradztwa w dziedzinach, takich jak: automatyzacja magazynów, systemy kompletacyjne, magazyn wysokiego składowania, projekty i usługi serwisowe. Identyfikacja potrzeb opiera się na analizie wymagań w zakresie automatyzacji nowopowstających magazynów oraz ewentualnej modernizacji infrastruktury już funkcjonującej.

Projektowanie magazynów musi odbywać się przy aktywnym wsparciu specjalistów przy wspólnie wyznaczonym celu. Ciekawość i otwartość na Państwa potrzeby oraz chęć kreowania funkcjonalności w przestrzeniach magazynowych są motorem napędowym naszego działania.

Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają przedsiębiorstwom na usprawnianie procesów, zwiększenie produktywności i minimalizowanie kosztów pracy. Automatyczne systemy magazynowe i automatyczne systemy kompletacyjne są zaprojektowane tak, aby jak najlepiej dopasować się do codziennych, zmieniających się procesów związanych z kompletacją zamówień, zwiększając tym samym efektywność pracy. W procesie automatyzacji magazynów stosujemy nowoczesne rozwiązania i urządzenia, takie jak układnice magazynowe, które pozwalają na pełną automatyzację procesu wejścia/wyjścia produktu oraz zwiększają efektywność i wydajność instalacji.

W ramach budowy zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania oferujemy Państwu kompleksową realizację projektów logistycznych.

Do zakresu naszych usług należą m.in.:
• Koncepcje, planowanie i projektowanie magazynów,
• Budowa obiektów magazynowych,
• Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń, takich jak przenośniki, wagi dynamiczne, maszyny pakujące, układnice    magazynowe i inne wchodzące w skład systemów transportowo-magazynowych,
• Wdrożenie i opieka pouruchomieniowa,
• Analizy biznesowe i przedwdrożeniowe w dziedzinie IT i Logistyki,
• Rozbudowa istniejących zautomatyzowanych i informatycznych systemów kompletacyjnych,
• Integracja rozwiązań z innymi systemami.

Jeżeli rozważacie Państwo modernizację posiadanego magazynu, to z przyjemnością podzielimy się z Wami naszą specjalistyczną wiedzą. Nasi eksperci wspólnie z Państwem ocenią bieżący system obsługi towaru i oczekiwane wymagania, aby przygotować zalecenia dotyczące sposobu poprawy efektywności pracy magazynu. Chętnie przyjedziemy do Państwa i przedyskutujemy występujące problemy oraz oczekiwania logistyczne.

MagazynZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

Informatyczne systemy zarządzania magazynem Formica WMS

System Formica WMS to nowoczesne rozwiązanie wspomagające zarządzanie magazynem zapewniające pełną kontrolę nad każdą pozycją magazynową. Umożliwia on śledzenie statusu i lokalizacji materiałów w dowolnym momencie procesu logistycznego. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych informacji i ciągłości działania systemu również w trybie 24/7.

W standardowej wersji system obsługuje procesy logistyczne:
• Przyjęcie do magazynu i wydanie z magazynu (przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie wewnętrzne, wydanie zewnętrzne, wydanie    wewnętrzne)
• Transporty wewnętrzne
• Inwentaryzacja
• Zarządzanie miejscami, jednostkami, artykułami magazynowymi
• Zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu do poszczególnych funkcji systemu.

Najważniejsze atuty Systemu Formica WMS:
• Monitorowanie procesów logistycznych i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym
• Obsługa dowolnej liczby magazynów
• Pełna integracja z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)
• Współpraca z urządzeniami Auto-Id (kody kreskowe, RFID)
• System przygotowany na integrację z automatyką przemysłową (PickByLight, PickByVoice, przenośniki , itp.)
• System otwarty na modyfikacje
• Modułowa budowa umożliwiająca dowolną konfigurację
• Dostosowanie się do specyficznych potrzeb klienta.

Dzięki prostemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika System Formica WMS jest intuicyjny w obsłudze, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy wydanych na zaawansowane szkolenie użytkowników, inaczej niż w przypadku innych systemów.

System MFCS (Material Flow Control System)
System MFCS zarządza przepływem materiałów w oparciu o elementy automatyki przemysłowej (przenośniki rolkowe, łańcuchowe, sortery, stacje pakowania, układnice, windy), przez to ułatwia pracę operatorom oraz podnosi wydajność przepływu towarów. System stanowi rozszerzenie sytemów ERP i/lub WMS w celu umożliwienia sterowania przepływem przy integracji ze sterownikami przemysłowymi. Kontrola przepływu towarów, i ewidencja każdej jednostki transportowej (paleta, pojemnik, karton) umożliwiają wykorzystanie zaawansowanych algorytmów optymalizacji drogi towaru w systemie transportowym. System MFCS stanowi uzupełnienie każdego systemu transportowego przenośników lub zautomatyzowanego systemu składowania.

MagazynREGAŁY MAGAZYNOWE

W ramach systemów logistyki magazynowej oferujemy szeroki wybór regałów umożliwiających składowanie różnego rodzaju produktów od wielkogabarytowych, paletowych, po produkty drobne, pojemnikowe. Dostarczamy regały magazynowe w jakie powinien być wyposażony magazyn wysokiego składowania, czy niewielkie pomieszczenie przepływu towarów. Są to m.in. regały paletowe, wjezdne, przepływowe, przesuwne, push-back, półkowe, wspornikowe, archiwizacyjne i inne.

Szerokie spektrum oferowanych typów regałów wynika z indywidualnych potrzeb logistycznych potencjalnego odbiorcy. Dobór optymalnego rozwiązania jest wynikiem analizy tych wymogów, analizy procesów logistycznych przedsiębiorstwa oraz specyfiki branży. Na wybór systemu regałowego mają wpływ m.in. gabaryty produktu, sposób pakowania, rotacja produktowa, wybór systemu FIFO/LIFO, terminy ważności (FEFO), wymóg dostępności do każdej palety, różnorodność oferty przedsiębiorstwa, wymagany stopień automatyzacji magazynu.

Przykładowo regały paletowe wykorzystywane są do przechowywania produktów różnorodnych o różnych rozmiarach, pakowanych na paletach. System regałów paletowych ułatwia dostęp do składowanych produktów, kontrolę stanów magazynowych, daje możliwość wysokiego składowania palet oraz zwiększenia pojemności magazynów.

Magazyn wysokiego składowania na wstępie wymaga projektu, który jest procesem złożonym, a jego istotnym elementem jest prawidłowy dobór systemu regałowego oraz stopień jego automatyzacji.

magazynySYSTEM KOMPLETACJI I SORTOWANIA

Rozwiązania Light Systems (LS) to nowoczesne systemy kompletacyjne służące do obsługi procesów logistycznych w takich miejscach jak magazyn wysokiego składowania i w znaczący sposób ułatwiające m.in. komisjonowanie. System wykorzystuje najszybszą metodę lokalizacji miejsc odkładczych – percepcję wzrokową człowieka. Zasada działania oparta jest o specjalnie zaprojektowane przemysłowe wyświetlacze świetlne (tzw. moduły), które wskazują miejsca skąd lub dokąd należy pobrać lub odłożyć towar.

Automatyzacja magazynów
wspierana jest poprzez zestaw wyświetlaczy zainstalowanych w odpowiednich miejscach i specjalistyczne oprogramowanie. System wyświetla informacje dla operatorów wykonujących różne operacje. Na poszczególnych wyświetlaczach widoczna jest odpowiednia ilość asortymentu, który należy pobrać lub przełożyć z lub do miejsca przynależnego do modułu świetlnego.

Główne cechy systemu LS:
• Skalowalność
• Uniwersalność
• Wydajność
• Prosta i intuicyjna obsługa

System LS może współpracować zarówno z nadrzędnym systemem zarządzającym (np. dowolny system ERP – Enterprise Resource Planning lub system WMS – Warehouse Managment System), lub stanowić niezależne wsparcie dla systemów kompletacyjnych. Jedną z najważniejszych zalet tego systemu jest możliwość realizacji procesów bez dodatkowych urządzeń zajmujących ręce oraz uwagę pracownika. Zaleta ta sprawia, iż system ten jest doskonałym rozwiązaniem zarówno w kompletacji drobnych części, kompletacji przedprodukcyjnej, kompletacji w chłodniach oraz podczas realizacji procesu sortowania asortymentów zebranych podczas kompletacji dwuetapowej. Modułowa budowa systemu i jego możliwość skalowalności sprawiają, że system może znaleźć różnorodne zastosowanie i w znaczący sposób ułatwić projektowanie magazynów.

Podstawowe zastosowanie:
• Szybkie systemy kompletacyjne – model Pick To Light
• Szybkie systemy sortowania – model Put To Light
• Komisjonowanie
• Systemy mieszane
• Systemy indywidualne

Możliwości rozwiązań bazujących na modułowych rozwiązaniach BSS LS są bardzo szerokie.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta i celów jakie stawia się przed systemem mającym wspierać systemy kompletacyjne specjaliści mogą przygotować zaawansowane rozwiązanie łączące dostępne rozwiązania LS. Poprzez system Pick By Light operatorzy mogą dokonywać kompletacji na dowolne nośniki kompletacyjne, a w kolejnym kroku przetransportować je do strefy pakowania (sortowania) gdzie zebrane w poszczególnych przejściach asortymenty zostaną rozlokowane do zleceń (paczek) poszczególnych odbiorców z wykorzystaniem systemu Put To Light. Dzięki połączeniu systemów otrzymuje się bardzo wydajne narzędzie kompletacyjno-sortujące, które swoją szybkością może dorównywać systemom wykorzystującym automatykę.

Kompletacja Pick to Light
Rozwiązanie to przygotowano do wspomagania kompletacji towarów szybko rotujących. Należy do typu kompletacji „człowiek do towaru”. W rozwiązaniu tym towar znajdujący się na paletach lub w pojemnikach umieszczony jest w kanałach kompletacyjnych oznaczonych wskaźnikami cyfrowymi. Kanały te grupowane są w podstrefy. Gdy w podstrefie pojawi się nośnik kompletacyjny (paleta, karton, pojemnik itd.) wyświetlacze w kanałach wskazują ilość towaru, jaką należy pobrać. Kompletować zlecenie może jednocześnie do jednego nośnika kompletacyjnego kilku operatorów. W trakcie kompletacji mogą być pobierane pojedyncze sztuki, jednostki zbiorcze, a nawet całe nośniki. Kanały kompletacyjne mogą być zasilane w towar automatycznie lub manualnie.

Zalety systemu Pick to Light:
• Bardzo krótki czas wdrożenia operatora
• Intuicyjna obsługa
• Zminimalizowanie liczby błędów
• Podgląd pracy dla operatorów zarządzających
• Skrócenie czasu obróbki zleceń (kompletacji linii).

Kompletacja Put to Light
Kompletacja Put to Light wykonywana jest na stanowiskach kompletacyjnych (mikserskich) dla dużej ilości towarów średnio rotujących. Kompletacja polega na przełożeniu asortymentów z nośnika (pojemnika lub palety) z towarem do jednej lub wielu jednostek docelowych wskazanych za pomocą wyświetlacza lub wyświetlaczy. Ilość towaru do przełożenia pokazana jest również na wyświetlaczu lub na formatce PC skojarzonej ze stanowiskiem kompletacyjnym. Nośniki z towarem mogą być dostarczane do/ze strefy kompletacyjnej transportem zautomatyzowanym lub zmechanizowanym. W trakcie kompletacji mogą być pobierane pojedyncze sztuki, jednostki zbiorcze, a nawet całe nośniki. Należy do typu kompletacji „towar do człowieka”.

Zalety systemu Put to Light:
• Bardzo krótki czas wdrożenia operatora
• Intuicyjna obsługa
• Zminimalizowanie liczby błędów
• Podgląd pracy dla operatorów zarządzających
• Skrócenie czasu obróbki zleceń (kompletacji linii)

magazynyProject Leader

mgr inż. Andrzej Gajda 
tel. kom. +48 664 178 138
e-mail: a.gajda@wichary.eu

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

e-mail: wichary@wichary.eu
tel. +48 32 661 99 00

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU