Pogłębiarki
Refulery

Dragflow

Firma WICHARY Technologies oferuje kompletny refuler (pogłębiarka do eksploatacji piasku i żwiru) o zwartej, modułowej konstrukcji, w wersjach w zależności od dobranego osprzętu z napędem elektrycznym (generator zabudowany na pontonie lub zasilanie z nabrzeża) lub hydraulicznym (agregat hydrauliczny zabudowany na pontonie),

WICHARY Technologies

Pogłębiarki

Pompa zatapialna Dragflow zamontowana na linie stalowej (wciągarka) bądź na wysięgniku hydraulicznym lub podnośniku drabinowym. W ofercie firmy znajdują się także zdalnie sterowane pogłębiarki z możliwością bieżącego monitoringu parametrów pracy urządzenia oraz pozycji GPS.

Eksploatacja piasku i żwiru;
• wydobywanie kruszyw naturalnych spod lustra wody
• pogłębiarka
• refuler.

Prace pogłębieniowe:
• pogłębianie jezior
• pogłębianie zbiorników
• pogłębianie koryta rzecznego
• czyszczenie tam

Pogłębiarki/Refuler – zastosowanie:

• Podwodna eksploatacja kruszyw naturalnych piasku i żwiru
• Prace pogłębieniowe (standardowo na głębokości do 120 m) / wydobycie piasku i żwiru /    pozyskiwanie piasku niedostępnego dla koparek;
• Oczyszczanie rowów odwadniających / kesony odstojnikowe / transport zawiesiny    bentonitowej / usuwanie i przeładunek mieszanin / muły popłuczkowe ze żwirowni;
• Kolektory osadowe odpadów przemysłowych/ czyszczenie rząpi pyłowych i szlamowych/    pogłębianie basenów odpadowych/ oczyszczanie studzienek;
• Budowa basenów jachtowych, portów, doków załadunkowych / rekonstrukcje plaż oraz    czyszczenie rzek, jezior i kanałów;
• Odmulanie ujęć wody / usuwanie rozlewisk błotnych / usuwanie uwodnionych popiołów i    pyłów/ kolektory z wapnem / zbiorniki z popłuczkowym mułem węglowym;
• Osadniki koksownicze / czyszczenie surowej ropy naftowej / przenoszenie szlamów i    osadów/obróbka gruntu / transport płuczek wiertniczych;
• Szlamy zgorzelinowe walcownicze / szlamy zgorzeliny koksowniczej / szlamy żużla    wielkopiecowego / rząpie instalacji uzdatniania wody / rowy odwadniające;
• Usuwanie odpadów stałych/ osadniki do nieczystości / czyszczenie zbiorników/ czyszczenie    lagun osadowych/ rozładunek barek;
• Przeróbka odpadów złotonośnych/ studzienki młynów kołowych / granulowanie odpadów    osadowych / stawy odbiorcze i odstojnikowe / podziemne;
• Szyby ze szlamami osadowymi / oczyszczanie ścieków metodą drenażu tunelowego / system    zasypywania odpadów przeróbczych / zastosowanie w zakładach przeróbczych / segregacja    odpadów węgla / usuwanie szlamów z odkrywek / zbiorniki ściekowe / rozdrabnianie szlamów /    zastosowanie w obszarach flotacyjnych / usuwanie osadu i zagęszczaczy / studzienki myjni    samochodowych. 


Pogłębiarki / Refuler do eksploatacji piasku i żwiru lub prac pogłębieniowych – przykładowe wyposażenie:

Pompa zatapialna Dragflow z mieszadłem (agitator). Moment mieszania i urabiania jest wytwarzany poprzez wysokochromowe łopatki mieszadła (agitator). Jego zadaniem jest wzbudzanie osadów i piasków tworząc jednolitą mieszaninę szlamową o dużej koncentracji ciał stałych (wagowo do 70%), co umożliwia ciągły, nieprzerwany przepływ stężonej zawiesiny (pulpy) do pompy, jednocześnie zapobiegając blokowaniu się kosza ssawnego pompy przez wielkogabarytowe cząstki stałe (kamienie). W szerokim zakresie modeli pomp agitator jest obustronny (odwracalne), co znacząco wydłuża żywotność tego komponentu.

Głowice Urabiające.

Głowice urabiające przeznaczone do mechanicznego urabiania gruntów ubitych, zagęszczonych i zwartych. Zabudowane bezpośrednio do pompy głowice urabiające tworzą samodzielny system urabiający dla twardego złoża wszędzie tam, gdzie w innym przypadku potrzebna byłaby koparka mechaniczna.

Pogłębiarki

System Urabiający JET – Pierścień z Dyszami Wodnymi Wysokiego Ciśnienia.

Wysokociśnieniowy system dysz wodnych JET do zastosowania w złożach bardzo suchych, złożach gliniastych lub bardzo zagęszczonych (zbiorniki osadowe, gdzie występuje duże zagęszczenie cząstek stałych, co uniemożliwia stałą pracę pompy (konieczność dolewania wody). Pierścień z Dyszami Wodnymi JET Wysokiego Ciśnienia jest zabudowany na koszu ssawnym lub zintegrowany z koszem ssawnym pompy. System JET za pomocą dysz tłoczy wodę pod ciśnieniem bezpośrednio do strefy urabiania uwadniając i rozdrabniając materiał oraz umożliwiając normalną pracę pompy.

Jednostka pływająca (ponton) o budowie modułowej wraz z wyposażeniem:

• Przeciągarki linowe do poruszania jednostką pływającą (pontonem) zabudowane na ramie nośnej pogłębiarki (prowadniki    linowe zabudowane w narożnikach pontonu).
• Wciągarka dla pompy zatapialnej zabudowana na ramie nośnej pogłębiarki.

Agregat Hydrauliczny z silnikiem diesel/agregat elektryczny do zasilania pompy głębinowej, głowic hydraulicznych i systemu dysz ciśnieniowych:

• Dedykowane zasilanie pompy zatapialnej;
• Dedykowane zasilanie głowic urabiających;
• Dodatkowe zasilanie systemu dysz ciśnieniowych, wciągarki pompy oraz przeciągarek pogłębiarki.

Ogrzewana i klimatyzowana kabina operatora zabudowana na ramie nośnej pogłębiarki wraz z panelem sterowniczych realizującym m. in. następujące funkcje:

• Pompa głębinowa ON/OFF
• Głowice urabiające ON/OFF
• System Urabiający JET ON/OFF
• Sterowanie wciągarką pompy;
• Sterowanie przeciągarkami jednostki pływającej (pontonu);
• Sterowanie silnikiem spalinowym / silnikiem elektrycznym agregatu hydraulicznego;
• Wskaźnik głębokości urabiania pompy;
• Manometry;
• Lampki kontrolne dla poszczególnych elementów;
• Wyłącznik awaryjny.

Wydobycie kruszywa produkcja piasku i żwiru, prace pogłębieniowe, jak również oczyszczanie stawów, zbiorników i odstojników jeszcze nigdy nie było tak wydajne, proste i wygodne.

Refuler
Pogłębiarka Dragflow

Dane Techniczne

Pogłębiarki/Refuler – parametry eksploatacyjne:

• Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na linie stalowej (Seria    DRH);
• Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na wysięgniku    teleskopowym (Seria DRT);
• Pogłębiarka z pompa zatapialna Dragflow na podnośniku    drabinowym (Seria DRS);
• Zdalnie sterowana pogłębiarka (Seria DRP);
• Pogłębiarka na podwoziu typu Amfibia (Seria DRM);
• Stacje wspomagające / Pompa pośrednia zwiększające odległość      tłoczenia;
• Systemy dla dużych głębokości: pogłębiarka o głębokości    roboczej    do 250m 

Pogłębiarki/Refuler – parametry eksploatacyjne:

• Wydajność do 2500 m3/h nadawy;
• Wysokość podnoszenia do 80 m;
• Średnica cząstek stałych do 120 mm.
• Moc do 400 KM;
• Odległość tłoczenia do 1500 m 

Pogłębiarki i Refulery

Pliki do pobrania

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko  
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Specjalista ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr. Magdalena Karwicka
tel. kom. +48 795 160 838  
e-mail: m.karwicka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU