Pompy zatapialne

Dragflow

Pompy zatapialne z głowicami urabiającymi pracują prostopadle do powierzchni zalegającej pobierając materiał całą powierzchnią zasysania. 

WICHARY Technologies

Pompy zatapialne

Pompy zatapialne z głowicami urabiającymi pracują prostopadle do powierzchni zalegającej pobierając materiał całą powierzchnią zasysania. Głowice urabiające wspomagają proces wydobycia, wzruszając materiał zalegający na dnie i nagarniają go w przestrzeń zasysania, dodatkowo zagęszczając pompowaną mieszaninę. Pompa zatapialna Dragflow nie posiada odcinka ssawnego (pompa ssąca), który jest newralgicznym punktem wpływającym na obniżenie gęstości pompowanej mieszaniny. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost efektywności pracy pompy.

Pompa ssąca
Pompa ta pobiera materiał poprzez rurę ssącą, która jest opuszczana na dno pod pewnym kątem. W tym przypadku materiał pobierany jest jedynie dolną częścią rury, resztę przestrzeni stanowi woda. Taki układ powoduje duże rozwodnienie pompowanego materiału co znacząco obniża efektywność działania. Kilku lub kilkunastometrowy odcinek ssący dodatkowo wpływa na obniżenie gęstości pompowanego medium. Taki układ pompuje materiał ze znaczną zawartością wody, jest energochłonny i mało wydajny (pompa ssąca).

W procesie produkcyjnym, w którym utrzymanie kosztów operacyjnych na najniższym możliwym poziomie jest sprawą kluczową, rozwiązania Dragflow okazują się konkurencyjną alternatywą dla bardziej tradycyjnych technologii pogłębiania (pompa ssąca). Pompa zatapialna Dragflow z mieszadłem (agitator) i głowice urabiające są w stanie wypompować substancję o znacznie większym stężeniu cząstek stałych niż pompa ssąca, co pozwala na uzyskanie niższych kosztów jednostkowych na metr sześcienny wydobytego materiału.

Pompa zatapialna Dragflow i głowice urabiające: podwodna eksploatacja głęboko zalegających kruszyw naturalnych; eksploatacja piasku, eksploatacja żwiru; produkcja kruszyw naturalnych spod lustra wody: produkcja piasku, produkcja żwiru.

Pogłębianie jezior, pogłębianie zbiorników, pogłębianie koryta rzecznego.

Wirowa pompa zatapialna Dragflow z mieszadłem (agitator) pozwala na eksploatację głęboko zalegających złóż (piaski, żwiry, kruszywa naturalne), prace pogłębieniowe, oczyszczanie zbiorników i dna osadników, wykonana jest w wersjach z napędem elektrycznym lub hydraulicznym, z możliwością podwieszenia na linie lub zamontowania na sztywno na wysięgniku (koparka, pogłębiarka, refuler).

Szeroki zakres typoszeregów pomp umożliwia dobór urządzenia o optymalnych osiągach.

Parametry eksploatacyjne:
• Wydajność do 2500 m3/h nadawy;
• Wysokość podnoszenia do 80 m;
• Średnica cząstek stałych do 120 mm;
• Moc od 5 KM do 400 KM.

Dla materiałów trudnych, ubitych i zagęszczonych, proponujemy dodatkowe wolnoobrotowe głowice urabiające, z szybko wymienialnymi zębami skrawającymi indywidualnie dobranymi do wydobywanego materiału. Z kolei dla złóż bardzo suchych, złóż gliniastych lub bardzo zagęszczonych (szlam dużej gęstości = konieczność dolewania wody), proponujemy zastosowanie systemu urabiającego JET – ciśnieniowych dysz wodnych zintegrowanych z koszem ssącym pompy. Podobnie jak pompa zatapialna Dragflow, również głowice urabiające, jak i system JET występują w wersjach z napędem elektrycznym lub hydraulicznym. Elementy robocze (zarówno pompa zatapialna jak i głowice urabiające) wykonane są z trudnościeralnych, wysokochromowych stali stopowych co gwarantuje długą żywotność podzespołów, a w konsekwencji niezawodność i wysoką sprawność urządzeń.

Pompowanie szlamu, oczyszczanie stawów, czyszczenie i odmulanie dna zbiorników i odstojników.

Zatapialna Pompa Szlamowa Dragflow HH (High Head)

Usuwanie odpadów i czyszczenie osadników wokół zakładów przeróbczych / rząpi jest kluczową czynnością pozwalającą na utrzymanie wydajnego procesu produkcyjnego. Górnicza zatapialna pompa szlamowa Dragflow HH zyskała już zaufanie kopalń i firm górniczych dzięki niezwykle odpornej konstrukcji. Pompa szlamowa Dragflow została zaprojektowana do wygodnej pracy ze szlamem o ciężarze właściwym do 1,7 oraz w bardzo szerokim zakresie współczynnika pH.

Nowatorska pompa szlamowa Dragflow HH ustaliła nowy standard na rynku: wprowadziła koncepcję zatapialnych pomp z mieszadłem (agitator) do pompowania szlamu, które umożliwiają również dużą wysokość podnoszenia: 75 m wraz z możliwością pompowania medium o ciężarze właściwym do 1,4. Wartość ta sprawia, że wysoko wydajna głębinowa pompa szlamowa serii HH osiąga największą wysokość podnoszenia na świecie. Pompowanie odpadów na wyższy poziom lub najbardziej skomplikowane projekty odwadniające mają teraz nowego niezawodnego i skutecznego partnera: pompa szlamowa Dragflow HH.

Linia bardzo zaawansowanych pulpitów sterowniczych pozwala na rejestrowanie górniczych parametrów pracy pompy, a także zdalne monitorowanie pracy pompy.

Zatapialna pompa szlamowa – istnieje możliwość zastosowania pompy w podziemnych wyrobiskach kopalń, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (wersja ATEX), jak również do stosowania w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem. Pompa w wersji ATEX należy do urządzeń grupy I kategorii M2, posiada ochronę przeciwwybuchową rodzaju d i jest oznaczona symbolem I M2 Ex d I Mb.

Pompy zatapialne Dragflow

Pompa zatapialna Dragflow – Cechy charakterystyczne: 

Zaawansowana konstrukcja – Wysokowydajne Mieszadło (Agitator).

Moment mieszania i urabiania jest wytwarzany poprzez wysokochromowe łopatki mieszadła (agitator). Jego zadaniem jest wzbudzanie osadów i piasków tworząc jednolitą mieszaninę szlamową o dużej koncentracji ciał stałych (wagowo do 70%), co umożliwia ciągły, nieprzerwany przepływ stężonej zawiesiny (pulpy) do pompy, jednocześnie zapobiegając blokowaniu się kosza ssawnego pompy przez wielkogabarytowe cząstki stałe (kamienie). W szerokim zakresie modeli pomp agitator jest obustronny (odwracalny), co znacząco wydłuża żywotność tego komponentu.

Głowice Urabiające – podwodne urabianie kruszyw naturalnych: urabianie piasku, urabianie żwiru.
Głowice urabiające przeznaczone są do mechanicznego urabiania gruntów ubitych, zagęszczonych i zwartych. Zabudowane bezpośrednio do pompy głowice urabiające tworzą samodzielny system urabiający dla twardego złoża wszędzie tam, gdzie w innym przypadku potrzebna byłaby koparka mechaniczna.

System Urabiający JET – Dysze Wodne JET Wysokiego Ciśnienia.
Wysokociśnieniowy system dysz wodnych JET do zastosowania w złożach bardzo suchych, złożach gliniastych lub bardzo zagęszczonych (zbiorniki osadowe, gdzie występuje duże zagęszczenie cząstek stałych, co uniemożliwia stałą pracę pompy (konieczność dolewania wody). Pierścień z Dyszami Wodnymi JET Wysokiego Ciśnienia jest zabudowany na koszu ssawnym lub zintegrowany z koszem ssawnym pompy. System JET za pomocą dysz tłoczy wodę pod ciśnieniem bezpośrednio do strefy urabiania uwadniając i rozdrabniając materiał oraz umożliwiając normalną pracę pompy.

Pompowanie Cząstek Stałych do 120 mm.
Pompa zatapialna Dragflow z mieszadłem (agitator) zaprojektowana została do pracy w najtrudniejszych warunkach. Zakres pompowania cząstek stałych wynosi od 20 mm do 120 mm.

Mocne i Niezawodne Silniki.
Wszystkie zastosowane silniki są wykonane w Klasie H i mają współczynnik przeciążalności minimum 1,25. Są zaprojektowane do pompowania szlamów o ciężarze właściwym do 1,7. Niska prędkość obrotowa pozwala uzyskać niski współczynnik zużycia oraz wydłużoną żywotność komponentów (agitator, wirnik, płyty ścierne).

Czujniki dla Dodatkowej Ochrony.
Wbudowany w silnik czujnik temperatury oraz czujnik wilgotności w komorze olejowej są dostępnymi opcjami pozwalającymi chronić pompę w przypadku najbardziej wymagających zastosowań.

Najwyższej Klasy Metalurgia.
Wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność wszystkich komponentów; odlewy są w 100% wykonywane we Włoszech i przechodzą testy jakościowe potwierdzające równomierną twardość każdego odlewu, od powierzchni aż do rdzenia. Wszystkie części zużywające się są wykonane ze stopu o wysokiej zawartości chromu, dającego dłuższe odstępy czasowe pomiędzy wymianą części zamiennych.

Odporność na ścieranie.
Długa żywotność, niezawodność i wydajność jest możliwa dzięki solidnej konstrukcji oraz odpowiedniemu doborowi materiałów i kształtów odlewów. Mniejsza ilość obrotów na minutę i zastosowanie części zamiennych wykonanych z materiałów o wysokiej zawartości chromu gwarantuje niższe zużycie i przedłużoną żywotność podzespołów tworząc pompę o znakomitej odporności na ścieranie.

Budowa pompy.
Elementy pomp zostały specjalnie zaprojektowane aby zapewnić możliwość pompowania dużych cząstek stałych przy zachowaniu niskiego zużycia elementów pompy. Wirnik, płyty cierne oraz agitator wykonane zostały z żeliwa z wysoką zawartością chromu. Wał główny podparty odpowiednio dobranymi łożyskami oraz uszczelnienia mechaniczne pracujące w komorze olejowej zapewniają szczelność w najcięższych warunkach. Osiowy przepływ pompowanego medium zapewnia chłodzenie silnika klasy H i umożliwia pracę w warunkach częściowego zanurzenia.

Płaszcz Chłodzący.
Pompa zatapialna Dragflow o mocy od 3,7 do 18 kW skonstruowane jest z górnym króćcem tłocznym, co tworzy naturalny płaszcz chłodzący dla pompy. Pozwala to na pracę pompy, nawet jeśli nie jest ona całkowicie zanurzona. Dla pomp o mocy od 26 kW do 110 kW możliwe jest także zastosowanie zewnętrznego płaszcza chłodzącego, co pozwoli pompom na pracę w warunkach częściowego zanurzenia.

Najlepszy w Swojej Klasie System Uszczelnień.
Pompa zatapialna Dragflow wyposażona jest w unikalny system uszczelnień wargowych z przednim deflektorem, aby zapobiegać przenikaniu drobnych materiałów przez uszczelkę oraz w warstwy Teflonu, dające odporność zarówno na wysokie, jak i na niskie pH. Niewiarygodnie wysoka precyzja obróbki i łączenia części wraz z punktami wtryskiwania smaru zapewniają długą żywotność systemu uszczelnień. Małe pompy, do 18 kW, są wyposażone w kombinację warstw uszczelek wargowych, które chronią podwójne uszczelnienie mechaniczne.

Uszczelnienie Mechaniczne.
Standardowy system uszczelniający jest kombinacją najlepszych uszczelek wargowych. Jako opcja w przypadku substancji wyjątkowo abrazyjnych, możliwe jest zastosowanie podwójnego uszczelnienia mechanicznego silikonowo- karbidowego w połączeniu z przednim deflektorem.

Komponenty ze Stali Nierdzewnej.
W przypadku substancji o wysokim lub niskim pH, można zainstalować kosz ssawny i płyty ścierne ze stali nierdzewnej (316SS). Opcja ta wraz sprawia, że pompy nadają się do pracy w środowiskach, w których pH wynosi od 2 do 10.

Automatyczny System Smarujący.
Pompy zamontowane w pozycji na wpół ustalonej, albo w miejscu trudno dostępnym, mogą być wyposażone w automatyczny system smarowania, który regularnie dostarcza świeży smar do uszczelnień. Operacja ta nie tylko wydłuża całkowitą żywotność systemu uszczelnień, ale również pozwala operatorom znacząco zmniejszyć zakres konserwacji i kontroli pompy.

Dodatkowa Powłoka Ochronna.
Jakość i rodzaj odlewów stosowanych w pompach są zaprojektowane tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy z substancjami ściernymi. W przypadku niektórych szczególnych zastosowań można nałożyć dodatkową utwardzoną powłokę wewnątrz korpusu pompy, co zapewni wyjątkowo długą żywotność tej zużywającej się części.

Ochrona Membrany.
Często dna osadników górniczych pokryte są wodoodporną warstwą plastiku. Działanie pompy w czasie operacji pogłębiania może tę warstwę zniszczyć. Dzięki produktom Dragflow istnieje opcja zabudowy pierścienia ochronnego do kosza ssawnego pompy, aby zapobiec takiej sytuacji.

Nóż Tnący.
Jeśli dno zbiornika pokryte jest warstwą roślinności, trawą lub wodorostami, nóż tnący Dragflow wraz ze zmodyfikowanym koszem zapobiegają zapychaniu się pompy umożliwiając naturalne pompowanie medium.

Dragflow
Pompy dragflow

Dane Techniczne

Hydrauliczna pompa zatapialna (seria HY). Parametry eksploatacyjne:

• Wydajność do 1200 m3/h nadawy;
• Wysokość podnoszenia do 65 m;
• Średnica cząstek stałych do 120 mm;
• Moc: od 24 KM do 400 KM;
• Odległość tłoczenia: do 1300 m. 

Elektryczna pompa zatapialna (seria EL). Parametry eksploatacyjne:

• Wydajność do 1000 m3/h nadawy;
• Wysokość podnoszenia do 75 m;
• Średnica cząstek stałych do 120 mm;
• Moc: od 5 KM do 200 KM;
• Odległość tłoczenia: do 1200 m; 

Elektryczna Zatapialna Pompa Szlamowa (Seria EL). Parametry eksploatacyjne:

• Wydajność do 1000 m3/h

• Wysokość podnoszenia do 75 m

• Średnica cząstek stałych do 120 mm.

• Moc: od 5 do 200 KM

• Pompy do pracy w trudnych warunkach:

• Pakiet antykorozyjny (woda słona / agresywna): zewnętrza powierzchnia pokryta farbą epoksydową, uszczelnienia    teflonowe, śruby wykonane ze stali nierdzewnej;

• Pakiet antyabrazyjny (materiały trudnościeralne): powłoka ochronna Metaline dla korpusu wirnika, tuleje wału głównego o    wysokiej zawartości chromu;

• Zewnętrzny płaszcz chłodzący: zastosowanie zewnętrznego płaszcza chłodzącego umożliwia pompie pracę w warunkach    częściowego zanurzenia. Pełne zanurzenie pompy tworzy teoretycznie naturalny płaszcz chłodzący, nie mniej jednak z    uwagi na wysokie temperatury panujące w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych– w celu uniknięcia przegrzania    się urządzenia – istnieje możliwość zastosowania zewnętrznego płaszcza chłodzącego pompy.

Zaawansowane Pulpity Sterownicze:

• Ekran dotykowy do analizy parametrów pompy oraz wydajności;

• Gniazdo USB/SD do przechowywania parametrów pracy;

• Bezprzewodowe łącze / 3G do zdalnego monitorowania parametrów pracy i wydajności pompy.

Pompowanie szlamu, oczyszczanie stawów, czyszczenie i odmulanie dna zbiorników i odstojników jeszcze nigdy nie było tak wydajne, proste i wygodne.

Pompy dragflow

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Specjalista ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr. Magdalena Karwicka
tel. kom. +48 795 160 838
e-mail: m.karwicka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU