Przeciągarki wagonowe - Wózki przetokowe

Wichary Technologies

Stworzony przez WICHARY Technologies innowacyjny system przetaczania taboru kolejowego z udziałem przeciągarek wagonowych, czyli wózków przetokowych, umożliwia zastąpienie lub ograniczenie wykorzystania lokomotyw manewrowych.

WICHARY Technologies

Przeciągarki wagonowe
Wózki przetokowe

Stworzony przez WICHARY Technologies innowacyjny system przetaczania taboru kolejowego z udziałem przeciągarek wagonowych, czyli wózków przetokowych, umożliwia zastąpienie lub ograniczenie wykorzystania lokomotyw manewrowych. Ich użycie do pracy manewrowej pozwala na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstw, które korzystają z gałęzi transportu kolejowego. Przeciągarki wagonowe znajdują zastosowanie przede wszystkim na stanowiskach przeładunkowych, rozładunkowych i załadunkowych na obiektach takich jak: kopalnie, elektrownie, fabryki, terminale intermodalne, centra logistyczne.

Połączenie kilku urządzeń w jeden system pozwala na zautomatyzowanie pracy na górkach rozrządowych. Wózki przetokowe pozwalają na przetaczanie i pozycjonowanie wagonów, grup wagonów i całych składów pociągowych o masie do 2000 ton. Ich zastosowanie pozwala w istotny sposób obniżyć koszty związane z pracą manewrową na stanowiskach załadunkowo-rozładunkowych. 

W zależności od potrzeb, wózki przetokowe mogą współpracować z urządzeniami SRK, wagami kolejowymi, wywrotnicami wagonowymi i innymi systemami przeładunkowymi, stosowanymi na bocznicach kolejowych zakładów przemysłowych. Wszechstronność systemu pozwala na zestawienie dowolnej ilości współpracujących ze sobą przeciągarek w jeden zautomatyzowany system, np. system podawania i odbierania wagonów z wywrotnicy wagonowej.

Na stanowiskach rozładowczo – załadowczych występuje często potrzeba przemieszczania oraz pozycjonowania pojedynczych wagonów, jak również całych składów. Manewrowanie za pomocą przeciągarek wagonowych pozwala w istotny sposób zmniejszyć koszty wykonywania tych operacji. Czas trwania załadunku lub rozładunku pojedynczego wagonu wynosi niejednokrotnie zaledwie kilkadziesiąt minut. Wózki przetokowe sterowane są przez operatora stanowiska rozładowczo – załadowczego z pulpitu sterowniczego lub za pomocą zdalnego sterowania, dzięki czemu nie wymagają udziału innych pracowników obsługi. Zaczepianie jak też wyczepianie przeciągarki o wagon następuje samoczynnie.

Przeciągarki wagonowe
Przeciągarka WT

Dane Techniczne

Zalety przeciągarek wagonowych

• Ciągła dostępność środka transportu,
• Obsługa przez jednego operatora realizującego podstawianie   wagonów pod załadunek/rozładunek,
• Możliwość automatyzacji załadunku i rozładunku,
• Brak emisji spalin (zastosowanie napędu elektrycznego),
• Bardzo niski poziom emisji hałasu,
• Niska awaryjność,
• Prostota działania,
• Niskie koszty eksploatacji,
• Możliwość przemieszczania dużych składów,
• Dokładność pozycjonowania,
• Sterowanie radiowe w standardzie,
• Możliwość przetaczania przez rozjazdy,
• Przyjazność dla środowiska. 

WICHARY Technologies
Przeciągarki wagonowe WT

Dane techniczne

SPOSÓB MONTAŻU UCIĄG [t]
w międzytorzu na dodatkowych szynach <2000
w międzytorzu w wewnętrznych obrysach szyn głównych <2000
z boku torowiska <640
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Tomasz Janeczek
tel. kom. +48 664 178 138
e-mail: t.janeczek@wichary.eu

Inżynier ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Aleksandra Borecka 
tel. kom. +48 606 396 805
e-mail: a.borecka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU