Przesiewanie i klasyfikacja wymiarowa

Wichary Technologies

Powietrze zastosowane do separacji jest zwykle zawracane do systemu. Dzięki zaawansowanym technologicznie separatorom powietrznym, w prosty sposób można rozdzielać łatwo płynące materiały masowe o małej wielkości ziarna, osiągając przy tym wysoki poziom rozdziału.

WICHARY Technologies

Do Przesiewanie i klasyfikacji wymiarowej oferujemy

Przesiewacz z sitem palcowym Stabrofix, ze względu na swoją wytrzymałą konstrukcję, stworzony jest do ciężkich aplikacji, ale głównie do materiału otrzymanego po procesie rozdrabniania.

Wibracyjny separator powietrzny AirVibe 2 firmy JÖST umożliwia zgrubną separację niejednorodnych, suchych materiałów o maksymalnym uziarnieniu 300 mm i idealnie nadaje się do przesiewania złomu elektronicznego

Separator powietrzny Zig-Zag firmy JÖST ma za zadanie rozdzielić cząstki ciężkie od cząstek lekkich.

Przesiewacz do odpadów typu OSCILLA jest dostępny również jako układ wielopokładowy lub kombinacja systemu flip-flow i przesiewacza konwencjonalnego.

Joest

KLASYFIKACJA WYMIAROWA ZŁOMU POSTRZĘPIARKOWEGO

Oscilla

PRZESIEWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Stabrofix

KLASYFIKACJA ŻUŻLI POSPALARNIANYCHKLASYFIKACJA WYMIAROWA ZŁOMU POSTRZĘPIARKOWEGO

JÖST 

Przesiewacz z sitem palcowym Stabrofix, ze względu na swoją wytrzymałą konstrukcję, stworzony jest do ciężkich aplikacji, ale głównie do materiału otrzymanego po procesie rozdrabniania. Druty palcowe są przykręcone na boku, tuż obok belek poprzecznych . W takim układzie z powodzeniem można przetwarzać frakcje o ziarnistości do 1000 mm. Długość drutów palcowych określony jest zgodnie z maksymalną wagą frakcji i waha się pomiędzy 450 a 800 mm. Dzięki zwiększonej powierzchni przesiewu z zastosowaniem stożkowych otworów o szerokości pomiędzy 30 a 300 mm, system Stabrofix pozwala na pracę praktycznie bez możliwości zapychania się. Przy aplikacji materiałów ściernych poprzeczne belki ekranu (sita) chronione są przez płytki (blaszki) zabezpieczające.

Przesiewacz z sitem palcowym Stabroflex został specjalnie zaprojektowany dla frakcji materiału, które mają tendencję do przylegania (sklejania się), gdzie nie jest możliwe przesiewanie na normalnej siatce z kwadratowymi otworami. Druty palcowe znajdują się po jednej stronie w poliuretanowych blokach które są następnie zgarniane przez belki poprzeczne sita (ekranu). Umocowane elastycznie druty palcowe, wykonują ruch relatywny do głównej wibracji przesiewacza, w którym materiał aktualnie się znajduje. W ten sposób dokonuje się samooczyszczania, dzięki czemu duże frakcje materiału, które ciężko przesiać, mogą być oddzielone. Następnie, co drugi drut palcowy może być zamontowany krótszy, przez co generuje się dodatkowy ruch drutów pomiędzy sobą, co z kolei polepsza efekt przesiewu. Aby osiągnąć efekt dodatkowych otworów stożkowych, druty palcowe mogą być umocowane w poliuretanowych blokach.

Wibracyjny separator powietrzny AirVibe 2 firmy JÖST umożliwia zgrubną separację niejednorodnych, suchych materiałów o maksymalnym uziarnieniu 300 mm i idealnie nadaje się do przesiewania złomu elektronicznego. Wyjątkowa kombinacja wielostopniowego układu balistycznego i poprzecznej separacji powietrznej zapewnia bardzo wysoki stopień separacji. Otwiera to nowe możliwości przetwarzania i separacji materiałów poddawanych recyklingowi.

Separator AirVibe 2 wibruje z impulsem liniowym dzięki dwom niewyważonym silnikom. Ruch ten jest istotny w odniesieniu do transportu materiału wejściowego, jego „płynięcia” oraz rozprowadzania. Regulowana dysza powietrzna umieszczona na końcu strefy oddziaływania kieruje impuls powietrzny przez strumień materiału. Lekkie elementy wydmuchiwane do komory rozprężnej separatora i wyprowadzane z separatora jako frakcja lekka. Frakcja pośrednia, która nie została odseparowana w pierwszym stopniu separacji opartym na wymiarach i kształcie, uderza o regulowaną płytę separacyjną. Elementy okrągłe, toczące się oraz te o gładkiej powierzchni jak kamienie i szkło ześlizgują się z płyty separacyjnej i trafiają do frakcji ciężkiej materiału.

Druga dysza powietrzna pod obszarem oddziaływania kieruje powietrze bezpośrednio na płytę separacyjną. Tym samym lekkie, toczące się elementy mogą być separowane i oddzielone z frakcją lekką. AirVibe 2 posiada szerokie możliwości regulacyjne w zależności od różnych, w tym niejednorodnych lub agresywnych materiałów przeznaczonych do separacji. Regulacje obejmują płyty separacyjne i dysze powietrzne, przestrzeń oddziaływania jak i parametry wibracji urządzenia. Maksymalna przepustowość separatora AirVibe 2 wynosi około 15 t/h.

Separator powietrzny Zig-Zag firmy JÖST ma za zadanie rozdzielić cząstki ciężkie od cząstek lekkich. Jego duża prędkość i wysoka wydajność rozdziału są osiągane dzięki wielu etapom separacji, optymalnemu podawaniu materiału oraz kontroli prędkości przepływu.

Separatory Zig-Zag zapewniają zwykle od 8 do 15 etapów separacji (w tak zwanych „ramionach”). Materiał jest podawany w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza. Materiał przesuwa się w dół ściany separatora, przeciwnie do strumienia powietrza na każdym zakręcie kanału. To zapewnia przeciwprzepływową separację na każdym zakręcie, tzn. następuje oddzielenie cząstek z przepływającego materiału i przesunięcie ich dalej z wykorzystaniem stosunkowo niskiego tempa przepływu, co jest typowe dla materiałów o lekkich i drobnych cząstkach. Optymalne rozdzielenie można osiągnąć przez sortowanie całości załadowanego materiałów w kilku kolejnych ramionach.

Powietrze zastosowane do separacji jest zwykle zawracane do systemu. Dzięki zaawansowanym technologicznie separatorom powietrznym Zig-Zag, w prosty sposób można rozdzielać łatwo płynące materiały masowe o małej wielkości ziarna, osiągając przy tym wysoki poziom rozdziału.

JOESTPrzesiewanie odpadów komunalnych

JöST

Jednym z podstawowych procesów przetwarzania i sortowania odpadów komunalnych jest przesiewanie odpadów. Wśród odpadów komunalnych problematycznym materiałem jest popiół, który można łatwo i skutecznie odsiać od reszty odpadów wykorzystując do tego przesiewacze typu flip-flow.

Nowy przesiewacz flip-flow OSCILLA firmy Joest jest idealnym rozwiązaniem dla materiałów sklejających się i trudnych do przesiania. Typowe aplikacje to odpady niejednorodne i zawilgocone, a także sklejające się i wilgotne popioły, minerały i materiały w postaci grud. Typowe uziarnienie mieści się w zakresie 0-100 mm. OSCILLA jest przesiewaczem wibracyjnym wykorzystującym zjawisko rezonansu. Wewnętrzna rama przesiewacza jest wprowadzana w ruch w wyniku drgań przesiewacza, co powoduje silne ruchy pionowe paneli przesiewacza. Liniowy lub kołowy ruch przesiewacza wytwarza przyspieszenie pokładu, które może być dużo większe niż w przypadku wcześniejszych modeli przesiewaczy (>50 g). Tym sposobem pokład przesiewacza jest utrzymywany w czystości, a wysoka skuteczność klasyfikacji może być osiągnięta nawet w przypadku materiałów trudno przesiewalnych. Nowa, opatentowana konstrukcja firmy JÖST łączy korpus przesiewacza z wewnętrzną ramą za pomocą systemu sprężyn listwowych. To umożliwia osiągnięcie wyższego impulsu ruchowego i wyższego przyśpieszenia niż ma to miejsce w przypadku systemów konkurencyjnych. Nowa konstrukcja sprężyn jest nie tylko bardzo wytrzymała i odporna na zużycie, ale umożliwia też łatwą regulację ruchu i przyśpieszenia bez żadnego systemu sterowania.

Przesiewacz do odpadów typu OSCILLA jest dostępny również jako układ wielopokładowy lub kombinacja systemu flip-flow i przesiewacza konwencjonalnego. Jako pokład górny przesiewacza do odpadów można zastosować jakikolwiek dostępny system przesiewający począwszy od siatki stalowej poprzez perforowaną blachę, przesiewacz prętowy lub system segmentowy wykonany z poliuretanu.

Ważnym elementem różnicującym nowy przesiewacz do odpadów od poprzednich modeli jest możliwość indywidualnej regulacji i dokładnego dostrajania każdego pojedynczego pokładu. Umożliwia to unikalny system nowych, płaskich sprężyn listwowych firmy JÖST. Elementy poprzeczne układu są zaprojektowane w specjalny sposób, aby uniemożliwić sklejanie lub nawarstwianie się materiału. Mata lamelowa przesiewacza jest zaginana przy ścianach bocznych. Tym samym, otwarta przestrzeń przesiewacza i szerokość efektywna są zmaksymalizowane. W oparciu o swoje długoletnie doświadczenie firma JÖST oferuje kilkanaście sprawdzonych rozwiązań bocznego uszczelniania pokładu, aby uniemożliwić powtórne dostawanie się materiału wejściowego na pokład niższy

Dostępne są różne systemy napędowe, w tym:
• silniki,
• wzbudnice,
• dwu lub czterołożyskowe napędy kołowe.

Wyżej wymienione rozwiązania są stosowane od dziesięcioleci i produkowane z zachowaniem najwyższej jakości technologii JÖST. W zależności od wykorzystanego układu napędowego, jego smarowanie może odbywać się za pomocą systemu olejowego lub systemu smarów stałych. Typowymi zastosowaniami dla tego typu przesiewaczy są: odpady komunalne, kompost, RDF, minerały, złom elektroniczny, materiały zbrylone, popioły.

Joest Oscilla
Oscilla

ZALETY:

• znacząco większy skok przesiewacza,
• wartość przyśpieszenia powyżej 50 g,
• poziome sprężyny listwowe jako element łączący (patent JÖST),
• regulowany kąt podrzutu,
• układ wielopokładowy flip-flow,
• mocowanie mat lamelowych za pomocą zacisków (bez konieczności stosowania śrub),
• szybka i łatwa wymiana mat lamelowych,
• możliwa kombinacja przesiewacza flip-flow i układu konwencjonalnego. Klasyfikacja żużli pospalarnianych

Nowy przesiewacz Flip-Flow OSCILLA firmy JÖST jest idealnym rozwiązaniem dla materiałów sklejających się i trudnych do przesiewania. Typowe aplikacje to odpady niejednorodne i zawilgocone, a także sklejające się i wilgotne popioły, zgary, minerały i materiały w postaci grud. Typowe uziarnienie mieści się w zakresie 0 – 100 mm.

OSCILLA jest przesiewaczem wibracyjnym wykorzystującym zjawisko rezonansu, który idealnie nadaje się do klasyfikacji żużli pospalarnianych. Ważnym nowym elementem różniącym aktualny model od poprzednich jest możliwość indywidualnej regulacji i dokładnego dostrajania każdego pojedynczego pokładu. Umożliwia to unikalny system nowych, płaskich sprężyn listwowych firmy JÖST. Elementy poprzeczne pokładu przesiewacza są zaprojektowane w specjalny sposób aby uniemożliwić sklejanie lub nawarstwianie się materiału. Dostępne są różne systemy napędowe w tym silniki, wzbudnice, a także dwu lub czterołożyskowe napędy kołowe. Wszystkie są przetestowane i produkowane w najwyższej jakości technologii JÖST stosowanej od dziesięcioleci. Różne systemy napędowe mogą być smarowane systemem olejowym lub smarami stałymi.

Standardowe wymiary mieszczą się w zakresie szerokości od 900 mm do 3 000 mm i długości pomiędzy 3 000 mm i 9 000 mm.

Przesiewacz z sitem palcowym Stabrofix firmy JÖST, ze względu na swoją wytrzymałą konstrukcję, stworzony jest do ciężkich aplikacji, ale głównie do materiału otrzymanego po procesie rozdrabniania. Druty palcowe są przykręcone na boku, tuż obok belek poprzecznych . W takim układzie z powodzeniem można przetwarzać frakcje o ziarnistości do 1000 mm. Długość drutów palcowych określony jest zgodnie z maksymalną wagą frakcji i waha się pomiędzy 450 a 800 mm. Dzięki zwiększonej powierzchni przesiewu z zastosowaniem stożkowych otworów o szerokości pomiędzy 30 a 300 mm, system Stabrofix pozwala na pracę praktycznie bez możliwości zapychania się. Przy aplikacji materiałów ściernych poprzeczne belki ekranu (sita) chronione są przez płytki (blaszki) zabezpieczające.

Przesiewacz z sitem palcowym Stabroflex firmy JÖST został specjalnie zaprojektowany dla frakcji materiału, które mają tendencję do przylegania (sklejania się), gdzie nie jest możliwe przesiewanie na normalnej siatce z kwadratowymi otworami. Druty palcowe znajdują się po jednej stronie w poliuretanowych blokach które są następnie zgarniane przez belki poprzeczne sita (ekranu). Umocowane elastycznie druty palcowe, wykonują ruch relatywny do głównej wibracji przesiewacza, w którym materiał aktualnie się znajduje. W ten sposób dokonuje się samooczyszczania, dzięki czemu duże frakcje materiału, które ciężko przesiać, mogą być oddzielone. Następnie, co drugi drut palcowy może być zamontowany krótszy, przez co generuje się dodatkowy ruch drutów pomiędzy sobą, co z kolei polepsza efekt przesiewu. Aby osiągnąć efekt dodatkowych otworów stożkowych, druty palcowe mogą być umocowane w poliuretanowych blokach. 

StabrofixPliki do pobrania

Główny Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Dariusz Pańczuk
tel. kom. +48 694 478 439
e-mail: d.panczuk@wichary.eu

Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Krzysztof Bochniewicz 
tel. kom. +48 698 848 221 
e-mail: k.bochniewicz@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU