Recykling ZSEE

Wichary Technologies

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. może zaprojektować oraz dostarczyć układy urządzeń służących do przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WICHARY Technologies

Dla rozdrabniania i przesiewania ZSEE oferujemy

Rozdrabniacz rotacyjny Rotorshredder firmy BHS dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji jest jednym z najbardziej uniwersalnych rozdrabniaczy rotacyjnych przeznaczonych do recyklingu ZSEE. 

Rozdrabniacze wolnoobrotowe MOCO – to bardzo uniwersalne, tanie i przede wszystkim solidne urządzenia przeznaczone do redukcji objętościowej różnego rodzaju materiałów stałych, w tym również i recyklingu złomu elektronicznego. 

Separatory powietrzne AirVibe 2 oraz Zig-Zag firmy JÖST umożliwiaja zgrubną separację niejednorodnych, suchych materiałów i idealnie nadaje się do przesiewania złomu elektronicznego. 

Rozdrabniacze rotacyjne i odśrodkowe BHS

ROZDRABNIACZE ZSEE

PRZESIEWACZE JOEST

PRZESIEWACZE ZSEERozdrabniacze ZSEE

BHS

Rozdrabniacz rotacyjny Rotorshredder firmy BHS dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji jest jednym z najbardziej uniwersalnych rozdrabniaczy rotacyjnych przeznaczonych do recyklingu ZSEE. Rotorshredder nie wykorzystuje podatnych na zużycie narzędzi tnących, lecz wyposażony jest w kilka obracających się bijaków osadzonych elastycznie jeden nad drugim na pionowym wale.

Oddziałując z dużą siłą rozdrabniacz RS powoduje rozpad surowca na skutek uderzenia, odbijania i cięcia. Powoduje w ten sposób zmniejszenie rozmiaru cząstek do wielkości docelowej, rozdzielenie materiałów kompozytowych, wyodrębnienie metali a także separacja materiałów sczepionych. Ciągły tryb pracy urządzenia pozwala na jego integrację z innymi maszynami w procesie kompleksowym. W czasie obróbki surowiec nie jest poddawany nadmiernemu obciążeniu termicznemu dzięki czemu nie dochodzi do nadtopienia tworzyw sztucznych, co często się zdarza przy rozdrabnianiu złomu elektronicznego. Maszyna dostępna jest w trzech różniących się od siebie wersjach, które można konfigurować w zależności od wymagań. 

BHS

Dane techniczne

TYP

Komora robocza
(średnica)
Komora robocza
(wysokość)
Otwór nasypowy
(wys. x szer.) 
Moc napędu
RS 15151500 mm1500 mm700 x 535 mm110 - 200 kW
RS 20182000 mm1800 mm600 x 1200 mm
900 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
110 - 400 kW
RS 2018 3200 mm1800 mm 1500 x 1500 mm110 - 400 kW
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

 MOCO

Rozdrabniacze wolnoobrotowe MOCO – to bardzo uniwersalne, tanie i przede wszystkim solidne urządzenia przeznaczone do redukcji objętościowej różnego rodzaju materiałów stałych, w tym również i recyklingu złomu elektronicznego.

Rozdrabniacze Moco są doskonałe technologicznie i gwarantują szybki zwrot inwestycji. Wyróżniamy rozdrabniarki dwu- oraz czterowałowe, które są konfigurowane indywidualnie zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki innowacyjnej budowie i Rozdrabniarki MOCO są dostępne w różnych typach i rozmiarach. Zakres mocy mieści się w granicach od 1,5 do 150 kW. W zależności od serii, maszyny mogą zostać wyposażone w różnego typu kosze samowyładowcze, urządzenia załadowcze, sita i ramy. Szczegółowa specyfikacja zostaje opracowana zgodnie z wymaganiami klienta.

Rozdrabniacze jednowałowe serii ZTLL to profesjonalne urządzenia do wysokowydajnej redukcji objętości tworzyw i metali w procesie recyklingu złomu elektronicznego.

Seria ZTLL jest produkowana o szerokości roboczej od 400 mm do 5000 mm i wydajności od 0,1 t/h do 30 t/h dla każdej granulacji. Waga maszyny może wynosić w zależności od modelu od 1 tony aż do 50 ton.

Urządzenia serii ZTLL spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa oraz są wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą Maszynową i normami CE. 

MOCO
BHS

Podstawowe zalety urządzeń ZTLL: 

• Zwarta i solidna konstrukcja
• Niskie zapotrzebowanie na moc przy jednoczesnych wysokich wydajnościach
• Niska emisja hałasu w trakcie pracy (max. 85 – 87 dB)
• Wirnik osadzony w podwójnych łożyskach wałeczkowych znajdujących się w    specjalnie zaprojektowanych stalowych obudowach
• Urządzenie wyposażone jest w docisk hydrauliczny, który „pcha” odpady w kierunku    wirnika rozdrabniającego
• proces rozdrabniania jest kontrolowany elektronicznie umożliwiając równomierne    obciążanie silników bez ryzyka przeciążeń
• Urządzenie wyposażone jest w system rewersowania
• System Soft-Start. 

Dane Techniczne

ZTLL modelDługośćSzerokość
(bez silników)
WysokośćWagaZainstalowana moc
1400 x 16003 200 mm1 400 mm1 400 mm5 400 kg37 - 75 kW
1600 x 18004 000 mm1 600 mm1 900 mm8 000 kg55 -90 kW
1800 x 19004 500 mm1 800 mm 2 000 mm9 000 kg75 - 110 kW
2000 x 30006 400 mm2 000 mm1 900 mm15 000 kg90 - 132 kW
2500 x 19004 200 mm2 500 mm2 100 mm19 000 kg2 x 55 - 160 kW
3000 x 25006 000 mm3 000 mm2 200 mm 25 000 kg 2 x 75 - 160 kW
5000 x 3500 7 500 mm 3 500 mm2 200 mm35 000 kg2 x 110 - 250 kW
Prezentacja danych odfiltrowanych z całościPrzesiewacze ZSEE

Wibracyjny separator powietrzny AirVibe 2
firmy JÖST umożliwia zgrubną separację niejednorodnych, suchych materiałów o maksymalnym uziarnieniu 300 mm i idealnie nadaje się do przesiewania złomu elektronicznego. Wyjątkowa kombinacja wielostopniowego układu balistycznego i poprzecznej separacji powietrznej zapewnia bardzo wysoki stopień separacji. Otwiera to nowe możliwości przetwarzania i separacji materiałów poddawanych recyklingowi.

Separator AirVibe 2 wibruje z impulsem liniowym dzięki dwom niewyważonym silnikom. Ruch ten jest istotny w odniesieniu do transportu materiału wejściowego, jego „płynięcia” oraz rozprowadzania. Regulowana dysza powietrzna umieszczona na końcu strefy oddziaływania kieruje impuls powietrzny przez strumień materiału. Lekkie elementy takie jak papier, tworzywa i karton są wydmuchiwane do komory rozprężnej separatora i wyprowadzane z separatora jako frakcja lekka. Frakcja pośrednia, która nie została odseparowana w pierwszym stopniu separacji opartym na wymiarach i kształcie, uderza o regulowaną płytę separacyjną. Szczególnie chodzi tu o elementy lekkie, ale charakteryzujące się dużą powierzchnią i te o wyższej przyczepności, które są wyprowadzane z płyty separacyjnej poprzez ruch liniowy urządzenia i kierowane do frakcji lekkiej. Elementy okrągłe, toczące się oraz te o gładkiej powierzchni jak kamienie i szkło ześlizgują się z płyty separacyjnej i trafiają do frakcji ciężkiej materiału.

Druga dysza powietrzna pod obszarem oddziaływania kieruje powietrze bezpośrednio na płytę separacyjną. Tym samym lekkie, toczące się elementy takie jak plastikowe butelki mogą być separowane i oddzielone z frakcją lekką. Zintegrowany wibracyjny separator łańcuchowy pozwala na dużo bardziej zwartą konstrukcję ze względu na mniejszą komorę rozprężną. Dla materiałów o mokrej powierzchni została opracowana specjalna konstrukcja wykorzystująca bęben separacyjny ze zgarniaczem zamiast płyty, co bardzo ułatwiło i zminimalizowało konserwację urządzenia. AirVibe 2 posiada szerokie możliwości regulacyjne w zależności od różnych, w tym niejednorodnych lub agresywnych materiałów przeznaczonych do separacji. Regulacje obejmują płyty separacyjne i dysze powietrzne, przestrzeń oddziaływania jak i parametry wibracji urządzenia.

Maksymalna przepustowość separatora AirVibe 2 wynosi około 15 t/h.

Separator powietrzny Zig-Zag
firmy JÖST ma za zadanie rozdzielić cząstki ciężkie od cząstek lekkich. Jego duża prędkość i wysoka wydajność rozdziału są osiągane dzięki wielu etapom separacji, optymalnemu podawaniu materiału oraz kontroli prędkości przepływu.

Separatory Zig-Zag zapewniają zwykle od 8 do 15 etapów separacji (w tak zwanych „ramionach”). Materiał jest podawany w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza. Materiał przesuwa się w dół ściany separatora, przeciwnie do strumienia powietrza na każdym zakręcie kanału. To zapewnia przeciwprzepływową separację na każdym zakręcie, tzn. następuje oddzielenie cząstek z przepływającego materiału i przesunięcie ich dalej z wykorzystaniem stosunkowo niskiego tempa przepływu, co jest typowe dla materiałów o lekkich i drobnych cząstkach. Optymalne rozdzielenie można osiągnąć przez sortowanie całości załadowanego materiałów w kilku kolejnych ramionach. Powietrze zastosowane do separacji jest zwykle zawracane do systemu.

Dzięki zaawansowanym technologicznie separatorom powietrznym Zig-Zag, w prosty sposób można rozdzielać łatwo płynące materiały masowe o małej wielkości ziarna, osiągając przy tym wysoki poziom rozdziału. 

AIRVIBE 2

Pliki do pobrania

Główny Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Dariusz Pańczuk
tel. kom. +48 694 478 439
e-mail: d.panczuk@wichary.eu

Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Krzysztof Bochniewicz 
tel. kom. +48 698 848 221 
e-mail: k.bochniewicz@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU