Rekuperatory magnetyczne przeciwbieżne WDS

STEINERT

Rekuperatory magnetyczne przeciwbieżne WDS firmy STEINERT Elektromagnetbau GmbH – światowego lidera w produkcji wszelkiego rodzaju separatorów, w tym również rekuperatorów magnetycznych – są stosowane do odzysku materiałów ferromagnetycznych z cieczy ciężkiej, szczególnie magnetytu i żelazokrzemu

WICHARY Technologies

Rekuperatory magnetyczne przeciwbieżne WDS firmy STEINERT

W górnictwie wykorzystywane są w zakładach przeróbki mechanicznej węgla do odzyskiwania magnetytu. Ich istotną cechą jest przeciwny kierunek przepływu nadawy do kierunku obracającego się bębna.

Konstrukcja oferowanych rekuperatorów magnetycznych przeciwbieżnych WDS i materiał z którego są wykonane najważniejsze jego elementy, pozwoliły osiągnąć bardzo dobre parametry techniczne, które przekładają się bezpośrednio na wynik końcowy rekuperacji. Efektem jest bardzo wysoka sprawność urządzenia, trwałość i bezawaryjność jego pracy. Rozwiązania te pod względem parametrów zdecydowanie przewyższają rekuperatory słowackie, stosowane dotychczas w polskim przemyśle węglowym.

Innowacją w rekuperatorach magnetycznych przeciwbieżnych jest zastosowany i umieszczony wewnątrz bębna, unikalny system magnesów ferrytowych z 5 polowymi magnesami stałymi i 4 dodatkowymi magnesami wypierającymi pole magnetyczne. Uzupełnieniem jest motoreduktor wraz z energooszczędną jednostką napędową, a także nowej konstrukcji wanna na nadawę wykonana w całości z niemagnetycznej stali nierdzewnej.

Przeciwbieżny, w stosunku do obrotów bębna, przepływ nadawy i specjalnej budowy układ magnesów skutkuje bardzo wysokim, sprawdzonym w warunkach polskich kopalń odzyskiem magnetytu, który osiąga poziom minimalny 99%. Przy zapewnieniu zbliżonego do laminarnego, przepływu nadawy pod bębnem oraz jakości nadawy wskaźnik ten sięga nawet wartości 99,9%.

Produkowane i dostarczane do użytkowników rekuperatory magnetyczne przeciwbieżne WDS są wykonywane w zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE oraz Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE.Cechy charakterystyczne rekuperatorów magnetycznych przeciwbieżnych WDS

Wydajność

zakres od 115 m3/h do 450m3/h
Oferowane rekuperatory magnetyczne przeciwbieżne WDS są wyposażane w bębny magnetyczne o średnicach 925 mm oraz 1230 mm. Ich długości robocze wynoszą od kilkudziesięciu centymetrów do trzech metrów. Dzięki tak szerokiej gamie urządzeń można je dostosować indywidualnie do panujących warunków. Przy wymaganych wyższych wydajnościach rekuperatorów można stosować układ bliźniaczy – ustawienie rekuperatorów obok siebie (900m3/h).

Przeciwbieżny układ przepływu – porównanie

Stosowane rekuperatory magnetyczne, przy procesach odzysku ferromagnetyków, występują w wersji przeciwbieżnej i współbieżnej. Modele przeciwbieżne rekuperatorów WDS – przepływ nadawy jest przeciwny do kierunku obrotu bębna – w stosunku do współbieżnych odznaczają się:

- większą wydajnością w przeliczeniu na metr bieżący
   długości bębna,
- zwiększoną wysokością przestrzeni roboczej pomiędzy    dnem wanny, a powierzchni bębna,
- dobudowanym zbiornikiem przelewowym w wannie,    zredukowanymi o 50% obrotami bębna,
- zmniejszoną ilością biegunów magnetycznych,
- zmniejszoną mocą zainstalowanej jednostki napędowej. 

Rekuperator magnetyczny

 Zastępstwo dotychczasowych jednostek

Rekuperatory magnetyczne przeciwbieżne WDS dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym pozwalają uzyskać ponad dwukrotnie większe wydajności od urządzeń aktualnie stosowanych w polskim przemyśle węglowym. Powyższe porównanie dotyczy oczywiście jednostek o podobnych gabarytach. Dobrym przykładem jest rekuperator typu WDS 214/92, który pozwala zastąpić nawet trzy funkcjonujące dotąd urządzenia. Przy zastosowaniu największych rekuperatorów typu WDS o średnicach bębna dochodzących do 1230 mm, ilość zastąpionych urządzeń może wynieść nawet 6 jednostek.

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Zastosowane w rekuperatorach magnetycznych przeciwbieżnych WDS podzespoły, takie jak bęben magnetyczny i wanna na nadawę, są wykonane ze stali nierdzewnej antymagnetycznej. Płaszcz bębna wraz z pokrywami bocznymi jest wykonany ze stali szlachetnej o grubości 5 mm, natomiast wanna ze stali szlachetnej o grubości 5 mm i 3 mm. Grubość płaszcza bębna, a także wprowadzone rozwiązania konstrukcyjne całego rekuperatora, gwarantują nawet 7-letni okres bezobsługowej eksploatacji.

Jednostki napędowe

Do napędzania rekuperatorów magnetycznych przeciwbieżnych WDS wykorzystywane są motoreduktory firmy SEW EURODRIVE z bezpośrednim przeniesieniem napędu na wał. Możliwe jest również zastosowanie odpowiedniego falownika, pozwalającego na łagodny rozruch jednostek napędzających. Stosowana przekładnia bezpośredniego przeniesienia napędu jest konstrukcją o znacznie większej niezawodności, rozwiązaniem prostym i praktycznie bezobsługowym w stosunku do przekładni ślimakowych wykorzystywanych w rozwiązaniach alternatywnych. Silnik układu motoreduktora to energooszczędna jednostka o mocy 2,2 kW. Rozwiązania konkurencyjne najczęściej wyposażone są w silniki o mocy dochodzącej do 5,5 kW.

Sprawność

Jednym z głównych i najbardziej istotnych parametrów procesu odzysku ferromagnetyków jest sprawność procesu rekuperacji. Dla rekuperatorów przeciwbieżnych WDS sprawność ta jest bardzo wysoka i wynosi ponad 99% (optymalnie 99,9% przy zapewnieniu, zbliżonego do laminarnego, przepływu nadawy pod bębnem oraz jej jakości). Potwierdzeniem tak wysokiej sprawności są wyniki badań próbek zawiesiny cieczy ciężkiej przeprowadzone przez niezależną jednostkę naukowo badawczą.

Brak stosowania rekuperacji wtórnej

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w rekuperatorach magnetycznych przeciwbieżnych WDS – w tym unikatowy system magnetyczny – pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności urządzeń co powoduje, że pierwotny system rekuperacji jest wystarczający i nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń do rekuperacji wtórnej.

Długoletnie gwarancje

Rekuperatory magnetyczne przeciwbieżne WDS są standardowo objęte długoletnimi gwarancjami potwierdzającymi jakość ich wykonania. Na płaszcz bębna udzielana jest standardowa gwarancja wynoszącą 60 miesięcy, natomiast na pozostałe podzespoły 24 miesiące. W określonych przypadkach producent nie wyklucza możliwości wydłużenia gwarancji również dla jednostek napędowych. Możliwe jest również uzyskanie gwarancji 84-miesięcznej na płaszcz bębna.

Oszczędności finansowe

Z tytułu uzyskiwanych bardzo wysokich sprawności w rekuperatorach magnetycznych przeciwbieżnych WDS straty obciążnika (frakcji obciążającej ciecz – magnetyt) stosowanego w procesie wzbogacania cieczy ciężkiej są na tyle niewielkie, że bez wątpienia możemy mówić o dużych oszczędnościach. Koszty odzyskanego obciążnika, koszty niższego zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych jednostek napędowych, jak również bezawaryjność i trwałość wpływają znacząco na ogólne koszty związane z procesem rekuperacji.

Dobudowany dodatkowy zbiornik na przelew

Wykonana wanna ze stali niemagnetycznej w rekuperatorach magnetycznych przeciwbieżnych WDS posiada na wypływie cieczy brudnej dodatkowo zabudowany zbiornik na jej przelew. Dzięki temu uzyskujemy wstępnie sklarowaną i oczyszczoną ciecz, którą możemy ponownie wykorzystać w procesie technologicznym.

Zredukowane obroty bębna

W rekuperatorach magnetycznych przeciwbieżnych WDS obroty bębna magnetycznego zostały zredukowane – w porównaniu do rekuperatorów magnetycznych współbieżnych – o ok. 50% tj. do 8 obr./min. Dzięki temu rozwiązaniu producent mógł znacznie wydłużyć gwarancję na żywotność płaszcza bębna. Obroty bębna zostały tak dobrane, aby separowany materiał znajdował się jak najdłużej w polu oddziaływania unikalnego systemu magnesów ferrytowych, który zapewnia praktycznie całkowity odzysk ferromagnetyków. 

Zalety:

- uzyskanie dodatkowej powierzchni (zabudowa jednego urządzenia zamiast kilku dotychczasowych),
- zmniejszenie kosztów obsługi wielu urządzeń często do jednego rekuperatora, zastępującego pozostałe. 

Rekuperator magnetyczny
Rekuperator Magnetyczny dla Górnictwa

Dane Techniczne

Rekuperatory magnetyczne:

• Wydajność 125-165 m3/h na 1metr długości bębna (jednostki od 115    do 495 m3/h), max. długość bębna: 3 metry = 495 m3/h, układ        bliźniaczy:> 900m3/h
• Przeciwbieżny układ rekuperacji
• Zastępują od 2 do 3 dotychczasowych jednostek (max. 6)
• Wykonanie ze stali nierdzewnej: płaszcz bębna 5 mm, wanna 5 i 3 mm
• Napęd motoreduktorem z zastosowaniem energooszczędnej jednostki
• Sprawność optymalnie 99.95% – 99.97% (optymalnie 99.99%)
• Brak rekuperacji wtórnej
• Długoletnie gwarancje potwierdzające jwakość urządzenia: 60 i 24    miesięcy
• Wysokie oszczędności finansowe z tytułu odzyskanego magnetytu i    niższego zużycia energii elektrycznej
• Dobudowany dodatkowy zbiornik na przelew
• Zredukowane obroty bębna
• Zastosowanie jednostki firmy STEINERT Elektromagnetbau GmbH    skutkuje również uzyskaniem dodatkowej powierzchni oraz    zmniejszeniem kosztów obsługi urządzeń
• Wyjątkowo długa trwałość płaszczy bębna, która wynosi 12-15 lat            zawdzięcza to 5 mm grubości blachy płaszcza. 

Separatory magnetyczne 

Separatory nadtaśmowe magnetyczne i elektromagnetyczne firmy Steinert Elektromagnetbau GmbH, to urządzenia dedykowane do separacji frakcji metali żelaznych z warstwy materiału transportowanego na przenośniku taśmowym. W zależności od budowy i zastosowań możemy rozróżnić dwa typy separatorów nadtaśmowych magnetycznych:

• UMP – to seria urządzeń z magnesem stałym charakteryzujących się    bardzo niskim zużyciem prądu oraz stale generowanym polem    magnetycznym

• UME C – to seria urządzeń z elektromagnesem w postaci cewki    elektromagnetycznej wykonanej z aluminium anodowanego 

Referencje

Potwierdzeniem jakości dostarczanych rekuperatorów magnetycznych przeciwbieżnych WDS są wystawione referencje przez ich użytkowników. Są nimi Zakłady Przeróbcze kopalń wszystkich spółek górniczych: Kompani Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., TAURON WYDOBYCIE S.A., LW Bogdanka S.A.

Jako firma dostarczająca najwyższej klasy urządzenia posiadamy wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą, Zintegrowany System Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-18001:2004 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007. System ten pozwala zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość realizowanych dostaw i kompleksowo spełnić ich wymagania. 

Rekuperator górniczy

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Specjalista ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr. Magdalena Karwicka
tel. kom. +48 795 160 838
e-mail: m.karwicka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU