Rozdrabnianie i kruszenie

Wichary Technologies

Wśród wielu procesów przetwarzania odpadów komunalnych, bardzo istotnymi są procesy rozdrabniania odpadów.
W zależności czy jest to początek procesu czy koniec, rozróżniamy dwa typy rozdrabniaczy dla odpadów komunalnych – wstępne i finalne. Zadaniem pierwszych jest umożliwienie dalszych procesów jak np. sortowanie, natomiast zadaniem rozdrabniaczy finalnych jest uzyskanie produktu, jakim jest paliwo alternatywne.

WICHARY Technologies

Rozdrabnianie odpadów


Rozdrabniacze rotacyjne i odśrodkowe BHS
Narzędzia rozdrabniające maszyny Rotorshredder RS oddziałują na surowiec z bardzo dużą siłą, powodując jego rozpad na skutek uderzenia, odbijania i cięcia. 

Rozdrabniacze wolnoobrotowe MOCO – to uniwersalne, trwałe i solidne urządzenia, przeznaczone do redukcji objętości materiałów stałych, takich jak m.in.: drewno, tworzywa sztuczne, papier i karton, szkło, metale, materiały organiczne, minerały, chemikalia, żużle, złom elektryczny i wiele innych materiałów. MOCO posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji rozdrabniaczy, mających zastosowanie dla powyżej wymienionych materiałów.

BHS-Sonthofen GmbH oferujemy szeroki zakres kruszarek i młynów dla przemysłu wszelakiego zastosowania, w szczególności na kruszarkach i młynach z pionowym wałem.

Granulatory CMG stosuje się do recyklingu różnego rodzaju materiałów. Urządzenia te idealnie sprawdzają się, gdy zredukowanie wielkości ziaren jest niezbędne do uzyskania wysokiej jakości granulatu, płatków lub proszku stosowanego do regeneracji lub ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych, nawet na pokładzie maszyny. 

ROZDRABNIACZE ROTACYJNE I ODŚRODKOWE

ROZDRABNIACZE ROTACYJNE I ODŚRODKOWE

Zdrowy styl życia

MŁYNY I GRANULATORY

MOCO

ROZDRABNIACZE WOLNOOBROTOWE

ROZDRABNIACZE DO BIOMASY

ROZDRABNIACZE DO BIOMASYROZDRABNIACZE ROTACYJNE I ODŚRODKOWE

BHS

Rozdrabniacze rotacyjne i odśrodkowe BHS

Narzędzia rozdrabniające maszyny Rotorshredder RS oddziałują na surowiec z bardzo dużą siłą, powodując jego rozpad na skutek uderzenia, odbijania i cięcia. W rezultacie otrzymujemy selektywnie rozdrobniony materiał oraz uzyskujemy następujące efekty:

• zmniejszenie rozmiaru cząstek do wielkości docelowej,
• rozdzielenie materiałów kompozytowych,
• znaczne rozdrobnienie surowców kruchych,
• wyodrębnienie metali,
• separacja i rozdzielenie sczepionych ze sobą materiałów.

Rotorshredder RS firmy BHS nie wykorzystuje podatnych na zużycie narzędzi tnących, lecz jest wyposażony w kilka obracających się bijaków osadzonych elastycznie jeden nad drugim na pionowym wale. Narzędzia mają bardzo prostą i solidną budowę i nie wymagają regulacji ani ostrzenia. Rotorshredder RS umożliwia obróbkę różnorodnych materiałów. Różne parametry maszyny pozwalają zmieniać i optymalizować intensywność i selektywność obróbki materiału. Możliwość adaptacji urządzeń do nowych, odmiennych zadań sprawia, że wydatek poniesiony na zakup tego rozwiązania staje się w pełni uzasadniony.

Rozdrabniacz Rotorshredder RS pracuje w sposób ciągły. Umożliwia to łatwiejszą i bardziej racjonalną integrację maszyny w kompleksowym procesie. Poza tym czas przebywania materiału w maszynie jest względnie krótki, przez co rozdrabniany surowiec nie jest poddawany nadmiernemu obciążeniu termicznemu i nie dochodzi do nadtopienia np. tworzyw sztucznych.

Pojedyncze pełne elementy, których maszyna nie może rozdrobnić, są oddzielane z materiału kompozytowego i usuwane przez oddzielną śluzę.

Obszary zastosowań: 
• złom elektryczny i elektroniczny (WEEE),
• lekka rozdrobniona frakcja,
• ciężka rozdrobniona frakcja,
• urządzenia chłodnicze,
• złom aluminiowy,
• kompozyty z aluminium, plastiku, szkła lub ceramiki,
• żużel (hutniczy, ze spalarni odpadów),
• drewno poużytkowe,
• makulatura.

OPIS DZIAŁANIA
Opatentowany rozdrabniacz rotacyjny BHS składa się z cylindrycznej komory roboczej z pionowym, szybko poruszającym się wałem obrotowym. Do wału są przymocowane parami – jedne nad drugim – ruchome narzędzia tnące. Siła odśrodkowa powoduje, że narzędzia ustawiają się poziomo i stabilizują w tej pozycji. Elastyczne osadzenie narzędzi na wale służy równocześnie jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. Opcjonalnie Rotorshredder można wyposażyć w koło zamachowe pełniące funkcję magazynu energii. Cylinder ma podwójną ścianę. Wewnątrz znajduje się masywny ruszt szczelinowy z otworami, których wielkość można zmieniać odpowiednio do określonych wymagań Klienta. Materiał jest wprowadzany do komory roboczej od góry. W momencie wejścia do strefy działania narzędzi jest on intensywnie rozdrabniany przez uderzania, odbicia i cięcia. Następnie odpowiednio rozdrobniony materiał usuwany jest z komory roboczej poprzez ruszt szczelinowy. Pojedyncze pełne elementy, których nie da się rozdrobnić, usuwane są z komory roboczej poprzez oddzielną śluzę. Stopień rozdrobnienia i intensywności obciążenia można zmieniać w zależności od potrzeb. Maszyna jest dostępna w trzech różniących się od siebie wielkością wersjach, które można konfigurować zależnie od wymagań, co pozwala spełnić prawie wszystkie oczekiwania dotyczące wydajności, końcowego rezultatu obróbki lub maksymalnego rozmiaru wprowadzanego materiału.

Odkrywanie komponentów zanieczyszczających środowisko
Dyrektywy UE dotyczące recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) wymagają, aby pewne komponenty zanieczyszczające były odseparowane i usunięte.

Rotorshredder RS firmy BHS jest zdolny do wyseparowania komponentów zanieczyszczających takich jak baterie, kondensatory, obwody drukowane, itp. z mieszaniny materiału bez kompletnego ich niszczenia. W dolnej partii rozdrabniacza zanieczyszczenia tego typu mogą być łatwo wysortowane ręcznie ze strumienia materiału.

Firma BHS we własnym centrum testowym w Sonthofen w południowych Niemczech oferuje możliwość przeprowadzenia testów na materiałach Klienta, aby móc wypracować odpowiednie rozwiązania problemów eksploatacyjnych nawet w najtrudniejszych przypadkach. Ponad 120-letnie doświadczenie i innowacyjność w technologii rozdrabniania to atuty, z których korzystają Klienci. Oferujemy dopracowany produkt, który doskonale sprawdził się w różnorodnych, praktycznych zastosowaniach.

BHS

Dane techniczne

TYP

KOMORA ROBOCZA
(średnica)
KOMORA ROBOCZA
(wysokość)
OTWÓR NASYPOWY
(szerokość w świetle 1 )
MOC
NAPĘDU
RS 15151500 mm1500 mm700 x 535 mm110 - 200 kW
RS 20182000 mm1800 mm600 x 1200 mm
900 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
110 - 400 kW
RS 2018 3200 mm1800 mm 1500 x 1500 mm110 - 400 kW
Prezentacja danych odfiltrowanych z całościMŁYN ROTACYJNY UDAROWY RPMV

Dzięki swej unikalnej konstrukcji rozdrabnia różnorodne materiały do takiej granulacji, którą da się łatwo sortować w kolejnych etapach procesu technologicznego. Może być wykorzystywany do selektywnej redukcji wielkości ziarna, rozbicia i oswobodzenia materiałów kompozytowych, oczyszczania i zagęszczania miękkich, plastycznych metali przez doprowadzenie ich do stanu małych kulek, kruszenia twardych i kruchych materiałów. W związku z powyższym urządzenie znajduje zastosowanie w przypadku obróbki aluminiowych puszek, aluminiowych profili okiennych, odpadów elektronicznych, płytek PCB, żużla, etc.

• zagęszczenie i separacja wstępnie rozdrobnionych metali żelaznych i kompozytów metali nieżelaznych, takich jak   aluminiowe puszki, aluminiowe profile okienne, rozdrobnione odpady elektroniczne, rozdrobniona frakcja ciężka,

• oczyszczanie materiałów kompozytowych z jakichkolwiek przyczepionych do nich materiałów np. pozostałości szkła w   profilach okiennych, pozostałości ceramiki w komponentach metalowych,

• oswobodzenie materiałów kompozytowych z komponentów elektrycznych takich jak obwody drukowane (płytki PCB),   przełączniki, wtyczki i inne materiały kompozytowe (tworzywo sztuczne/metal),

• oswobodzenie kompozytów z twardych i miękkich tworzyw sztucznych,

• przeróbka żużli po procesie spalania, żużli odlewniczych, żużli hutniczych i aluminiowych do procesu odzyskiwania i   oczyszczania metali,

• przeróbka i oswobodzenie związanych materiałów takich jak lekka frakcja postrzępiarkowa. 

RPMV

Dane techniczne

TYP

ŚREDNICA WIRNIKA x
WYSOKOŚĆ
LICZBA NARZĘDZI ROBOCZYCH
(podkowy)
PRĘDKOŚĆ
OBRATOWA
MOC
NAPĘDU
RPMV 0813850 x 135 mm6 szt. 30-65 m/s45-75 kW
RPMV 11131150 x 135 mm8 szt.30-70 m/s75-132 kW
RPMV 15131500 x 135 mm 12 szt.30-70 m/s 75-160 kW
Prezentacja danych odfiltrowanych z całościKruszarka rotacyjna odśrodkowa RSMX

Dzięki zastosowaniu opatentowanego, dwukomorowego wirnika, nadaje się do przeróbki wszystkich rodzajów minerałów, od miękkich do twardych, od lekko do tych ekstremalnie abrazyjnych.

Podczas procesu rozdrabniania wykluczone są wszelkie przypadkowe efekty przeróbki, w efekcie czego jako produkt końcowy otrzymany jest materiał o kształcie kubicznym/sześciennym. Kruszarka odśrodkowa rotacyjna może być użytkowana w dwóch konfiguracjach, które można w dowolnym momencie zmienić: z „półką skalną” lub z „obręczą kowadła” jako ściana uderzana. W przypadku pierwszej, produkuje się kruszywa tj. kamienia lub żwiru o kształcie kubicznym oraz podsypki i piasku z materiałów takich jak: żwir, granit, porfir, gnejs, kwarcyt, klinkier, szkło. W przypadku drugiej konfiguracji, produkuje się minerały o kształcie kubicznym i piasku z materiałów takich jak: żwir, kamień wapienny, dolomit, diabaz, bazalt, andezyt, pokruszone cegły.


BHS
RS wizualizacja

ZALETY:

• wysoki wskaźnik wydajności,
• minimalne ryzyko zakleszczenia się materiału,
• przyśpieszanie ukierunkowanego podawania materiału,
• zredukowane zużycie maszyny,
• optymalne zużycie energii. 

Dane techniczne

TYP

Średnica rotora
i wysokość
Prędkość
obwodowa
Moc
napędu
Zakres
wydajności*
Granulacja
wsadu*
RSMX 0913930x135 mm 70 m/s (max.)75-160 kW30-75 t/h45-56 mm
RSMX 0922930x220 mm70 m/s (max.)90-132 kW30-90 t/h56-70 mm
RSMX 12221200x220 mm70 m/s (max.)160-400 kW10-400 t/h 80-100 mm
RSMX 12221200x220 mm70 m/s (max.)160-400 kW200-400 t/h 80-150 mm
Prezentacja danych odfiltrowanych z całościRozdrabniarki wolnoobrotowe

Rozdrabniacze wolnoobrotowe MOCO – to uniwersalne, trwałe i solidne urządzenia, przeznaczone do redukcji objętości materiałów stałych, takich jak m.in.: drewno, tworzywa sztuczne, papier i karton, szkło, metale, materiały organiczne, minerały, chemikalia, żużle, złom elektryczny i wiele innych materiałów. MOCO posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji rozdrabniaczy, mających zastosowanie dla powyżej wymienionych materiałów.

Rozdrabniacze firmy MOCO są też używane do niszczenia wszelkiego rodzaju nośników informacji, zgodnie z regulacjami prawnymi o ochronie danych – dokumentów, korespondencji, rysunków, teczek osobowych i innych. Duże rozdrabniacze MOCO wyposażone w silniki o dużej mocy, są eksploatowane przy recyklingu opon, odpadów wielkogabarytowych, beczek stalowych, profili aluminiowych, big-bagów, palet drewnianych i plastikowych oraz innych, trudnych w rozdrabnianiu odpadów.

Rozdrabniacze MOCO są produktem o wysokim zaawansowaniu technologicznym i dzięki swojej trwałości gwarantują szybki zwrot inwestycji. Długa żywotność elementów roboczych oraz komponentów, z jakich zbudowane są rozdrabniacze MOCO, umożliwiają osiągnięcie pożądanych rezultatów przy niskich kosztach eksploatacji.

Firma WICHARY Technologies oferuje rozdrabniacze dwuwałowe oraz czterowałowe. Rozdrabniacze czterowałowe zostały na przestrzeni ostatnich lat udoskonalone przez firmę MOCO, przez co odniosły duży sukces sprzedażowy w recyklingu zużytych opon.

Rozdrabniacze MOCO są dostępne w różnych typach i rozmiarach. Zakres mocy mieści się w granicach od 1,5 kW do 150 kW.

W zależności od serii, rozdrabniacze MOCO mogą zostać wyposażone w różnego typu kosze załadowcze, podajniki dociskowe, przenośniki, urządzenia odbiorcze, separatory magnetyczne, detektory metali, sita, przesiewacze, systemy odpylania oraz konstrukcje wsporcze. Projekt oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zostaje opracowana zgodnie z wymaganiami Klienta.

Pełny zakres oferowanych przez nas urządzeń rozdrabniających umożliwia indywidualne dopasowanie rozwiązania, praktycznie dla każdego pojedynczego, nawet najbardziej złożonego zapotrzebowania.

Gdy istnieje problem z rozdrabnianiem, recyklingiem lub składowaniem odpadów – MOCO zna odpowiedź. Klient określa podstawowe parametry, takie jak wydajność urządzenia, typ i gabaryty materiału wejściowego, sposób załadunku materiału i sposób odbioru materiału.

W odniesieniu do zgłoszonego zapotrzebowania oraz wymagań Klienta, na bazie uprzednio opracowanego projektu oraz specyfikacji technicznej, powstaje rozwiązanie w postaci urządzenia perfekcyjnie spełniającego oczekiwania Klienta.

Długoletnie doświadczenie firmy MOCO w zakresie produkcji urządzeń wytwarzanych pod indywidualne zamówienie Klienta i ich optymalne dostosowanie do specyficznych właściwości materiałów pozwala producentowi na utrzymanie pozycji lidera pod względem technologicznym.

Ogromne znaczenie mają również wiedza techniczna i wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów oraz projektantów, które to decydują o sukcesie związanym z wkomponowaniem rozdrabniarek MOCO w projektowane lub istniejące kompletne linie technologiczne. Etapy tej linii to dostarczanie i odbiór materiału, przygotowanie materiału, szybkość załadunku, stopień redukcji materiału, frakcja materiału, kontrola poszczególnych składowych linii jak i całej linii.

Kiedy pojawi się u Państwa problem rozdrabniania lub kiedy potrzebna okaże się jakakolwiek pomoc, prosimy nie wahać się i zwrócić się do nas. Będzie nam miło towarzyszyć Państwu oraz przekazać rady naszych ekspertów, a także zademonstrować znakomite osiągi naszych urządzeń w specjalnie przygotowanym salonie pokazowym.

Moco

Rozdrabniarki dwuwałowe

ModelMocKomora roboczaSzerokość ostrzyWaga
AZ 53 kW260 x 360 mm15,5 (5-12) mm200 kg
AZ 75,5 / 7,5 kW430 x 360 mm15,5 (5-12) mm360 kg
AZ 97,5 kW 430 x 500 mm19 (10-15) mm600 kg
AZ 5F 3 kW260 x 360 mm 15,5 (5-12) mm280 kg
AZ 7F5,5 / 7,5 kW 430 x 360 mm 15,5 (5-12) mm380 kg
AZ 9F 7,5 kW 430 x 500 mm19 (10-15) mm700 kg
AZ 117,5 – 30 kW 510 x 500 mm19 (10-15) mm 900 kg
AZ 11/700 7,5 – 30 kW 700 x 500 mm19 (10-15) mm1200 kg
AZ 14E15 – 37 kW 650 x 600 mm 31 (15-25) mm 1900 kg
AZ 15E15 – 37 kW 930 x 600 mm 31 (15-25) mm2500 kg
AZ 2030 – 55 kW 1000 x 710 mm45 (35) mm4000 kg
AZ 21 45 – 75 kW 1000 x 710 mm45 (35) mm6500 kg
AZ 21/1350 45 – 75 kW1365 x 710 mm45 (35) mm7500 kg
AZ 22 55 – 75 kW1500 x 850 mm55 (45) mm8300 kg
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Rozdrabniarki czterowałowe

ModelMoc Komora roboczaSzerokość ostrzy Waga
AZ 102x 5,5-7,5 kW430 x 540 mm15,5 (12) mm800 kg
AZ 132x 7,5-15 kW600 x 760 mm 19 (12/15) mm2000 kg
AZ 16E2x 15-30 kW 650 x 900 mm31 (15-25) mm 4500 kg
AZ 17E2x 15-30 kW930 x 900 mm31 (15-25) mm 5500 kg
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Granulatory

Model Moc Komora roboczaSzerokość ostrzy Waga
ZG 1000 11 – 22 kW490 x 290 mm 5 (7,5/10) mm1100 kg
ZG 1100 18,5 – 22 kW645 x 250 mm5 (7,5/10) mm 1600 kg
Prezentacja danych odfiltrowanych z całościRozdrabniacze do biomasy

Firma WICHARY Technologies oferuje urządzenia firmy BHS-Sonthofen GmbH osiągającej znaczne sukcesy na polu technologii mieszania, kruszenia, recyklingu i filtracji. Oferujemy szeroki zakres kruszarek i młynów dla przemysłu wszelakiego zastosowania, w szczególności na kruszarkach i młynach z pionowym wałem. Oprócz przemysłu kruszyw duża ilość takich urządzeń znalazła zastosowanie w górnictwie, recyklingu i coraz częściej na polu produkcji surowców odnawialnych.

Chroniony patentem Biogrinder jest stosowany do intensywnego, mechanicznego obrabiania biomasy przed jej wprowadzeniem do komory fermentacyjnej w celu produkcji biogazu. Materiał wejściowy jest rozdrabniany i rozwłókniany za pomocą uderzeń oraz cięcia nożycowego. Użycie Biogrindera przyspiesza produkcję gazu, stabilizuje cały proces i pozwala na wybór szerszego zakresu surowców, przez co ogólna efektywność biogazowni znacząco wzrasta.

Przykładowe referencje:

• klient w południowych Niemczech eksploatuje Biogrinder (75kW) zainstalowany w biogazowni (moc 900 kW)    przetwarzającej kiszonkę kukurydzy, ciętą trawę, żyto i WCS,
• biogazownia (moc 1 200 kW) w północnych Niemczech jest wyposażona w Biogrinder BHS (75kW). Urządzenie przetwarza    ciętą trawę, rozdrobnione kolby kukurydzy, nawóz konny i bydlęcy, zielone żyto i WCS,
• biogazownia (300 kW) w Saksonii wykorzystuje Biogrinder (55kW) do przetwarzania ciętej trawy, nawozu bydlęcego i WCS. 

Biomasa
BHS biomasa

ZALETY:

• przetwarzanie przyjazne fermentacji,
• większa różnorodność surowców,
• wysoka skuteczność energetyczna,
• stabilny proces fermentacji,
• optymalna integracja procesu. Młyny i granulatory do tworzyw sztucznych

CMG

Granulatory CMG stosuje się do recyklingu różnego rodzaju materiałów. Urządzenia te idealnie sprawdzają się, gdy zredukowanie wielkości ziaren jest niezbędne do uzyskania wysokiej jakości granulatu, płatków lub proszku stosowanego do regeneracji lub ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych, nawet na pokładzie maszyny.

Procesy te pozwalają zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy, gdyż pozwalają ponownie użyć ogromne ilości odpadów, przekształcając je w nowe lub zregenerowane surowce. Granulatory do tworzyw sztucznych, produkowane przez firmę CMG, charakteryzują się wysoką jakością i żywotnością.

Zastosowanie:

• rozdrabnianie różnego rodzaju tworzyw sztucznych i gumy,
• rozdrabnianie termoplastycznej gumy,
• rozdrabnianie gumy z opon, po wcześniejszym rozdrobnieniu wstępnym i separacji kordu stalowego,
• rozdrabnianie kabli elektrycznych i elementów aluminiowych,
• rozdrabnianie metali lekkich, miedzi, aluminium i złota,
• rozdrabnianie drewna do produkcji paliwa,
• rozdrabnianie pianki PU i gumy piankowej,
• rozdrabnianie odpadów z procesów formowania termicznego – szkielety,
• rozdrabnianie odpadów z procesów wytłaczania:

   - arkusze i ścinki arkuszy,

   - paski, taśmy,         

   - rury (PCV, PP, PE, także w połączeniu z aluminium).

• rozdrabnianie odpadów z procesów formowania z rozdmuchem:

    - duże elementy: beczki, kanistry, 

    - małe elementy: małe kontenery, butelki z różnego rodzaju tworzyw od PET do HDPE, preformy.

• rozdrabniane odpadów z formowania wtryskowego.

Granulatory do tworzyw sztucznych firmy CMG znalazły zastosowanie w procesach recyklingu na wszystkich kontynentach.

Młyny serii Turbo reprezentują nową koncepcję procesu suchego mielenia materiałów, na który składa się samorozdrabnianie materiałów poprzez zderzenia i tarcie między cząstkami. Zawirowania, skoki ciśnienia i wibracje materiału umożliwiają stopniowe mielenie materiału dzięki wewnętrznym oddziaływaniom cząsteczek, bez udziału narzędzi roboczych.

CMG
CMG

ZALETY:

• redukcja zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych w odniesieniu do •   każdego innego typu młyna,
• skupienie zużycia na małych powierzchniach, które mogą być łatwo wymienione,
• bardzo łatwa obsługa oraz niewielkie wymiary całkowite,
• szeroki zakres zastosowań:

minerały: iły, węgiel, grafit, gips, marmur, wapno, wapienie, materiały ceramiczne,
tworzywa: termoplastyczne, kauczuk, guma, żywica, folie, celuloza,
chemia: żelatyna, pigmenty, sadza lampowa, sole metaliczne, węglany, siarczany, chlorki,
metale: aluminium, magnez, miedź, wolfram, karbid, tlenki chromu, nikiel,
żywność: proteiny, skrobia, zboża, nasiona, otręby, łupiny, warzywa, przyprawy
różne: drewno, kora, torf, słoma, drożdże, włókna, łupiny, kości, papier, wosk, tłuszcze. Główny Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Dariusz Pańczuk
tel. kom. +48 694 478 439
e-mail: d.panczuk@wichary.eu

Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Krzysztof Bochniewicz 
tel. kom. +48 698 848 221 
e-mail: k.bochniewicz@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU