Rury wysoko i niskociśnieniowe

COALMAXX

Rurociągi Coalmaxx oraz dedykowane do niego kształtki produkowane są przez firmę WICHARY Technologies od 2011r. po przejęciu niemieckiej firmy Hamacher. Przeniesienie parku maszynowego oraz całej dokumentacji do Polski umożliwiło nam przyśpieszenie produkcji, obniżenie kosztów oraz lepszą kontrolę nad wyrobem. Przedsięwzięcie to zostało podjęte z myślą o spełnieniu jakościowych oczekiwań Klienta.

WICHARY Technologies

Rury wysoko i niskociśnieniowe

Rurociągi wysokociśnieniowe oferowane przez firmę WICHARY Technologies sp. z o.o. charakteryzują się najwyższą jakością, niezawodnością oraz łatwością montażu. Rurociągi wysoko i niskociśnieniowe typu Coalmaxx przystosowane są do transportu płynów zaklasyfikowanych do grupy drugiej według „Wytycznych dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE” oraz gazów. Priorytetem dla firmy WICHARY Technologies od zawsze była najwyższa jakość, a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowników, dlatego też każda wyprodukowana rura poddawana jest specjalnym testom ciśnieniowym. Współczynnik ciśnienia testowego wynosi w tym przypadku 1,5 w odniesieniu do nominalnych parametrów poszczególnych typoszeregów.

System wysokociśnieniowy Coalmaxx jest powszechnie stosowany głównie w górnictwie podziemnym np. w systemach ścianowych, transporcie mieszanin pyłowo – cementowych, do przesyłu sprężonego powietrza, w systemach przeciwpożarowych, w odwadnianiu, bądź też w posadzkach hydraulicznych. Ponadto systemy te mogą być stosowane w górnictwie powierzchniowym oraz górnictwie soli i innych minerałów. Poza branżą górniczą, rurociągi typu Coalmaxx mają także zastosowanie w przemyśle chemicznym, budowlanym, stoczniowym i hutniczym. Od momentu przejęcia aktywów niemieckiej firmy Hamacher, zaledwie na przestrzeni kilku lat, zrealizowaliśmy wiele dostaw – zarówno w kraju jak i za granicą. Obecnie naszymi odbiorcami są klienci z Czech, Rosji, Ukrainy, Niemiec, USA, Argentyny, Kazachstanu, Iranu, Szwajcarii, Turcji i oczywiście z Polski.


W ofercie rurociągów produkcji WICHARY Technologies znajdują się rury o połączeniach łubkowych, skręcanych, wtykowych, kołnierzowych, a także mieszanych (zgodnie z życzeniem Klienta). Aby umożliwić Klientom jak najbardziej kompleksowe rozwiązania, oferujemy również całą niezbędną armaturę, w skład której wchodzą między innymi kształtki, trójniki, kolektory, zawory, przewody giętkie, redukcje itp. Całość oferowanej armatury jest rzecz jasna wyposażona w przyłącza kompatybilne z oferowanym typoszeregiem rur.

Wśród bogatej gamy rodzajów rurociągów produkowanych przez firmę WICHARY Technologies, na uwagę zasługuje również połączenie typu Slim Line. Jest to małogabarytowe złącze kształtowe, które ze względu na swoją konstrukcję stanowi idealne połączenie rur i przewodów elastycznych mających różnorodne zastosowanie. Złącze wtykowe Slim Line o budowie cylindryczno – stożkowej uszczelnione jest za pomocą pierścienia o przekroju okrągłym, które smarowane jest za pomocą medium roboczego. Wykorzystanie tych prostych rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiło nam stworzenie trwałego i nieskomplikowanego złącza. 

Spawanie rur Hamacher

Połączeniami typu Slim Line

Wśród bogatej gamy rodzajów rurociągów produkowanych przez firmę WICHARY Technologies, na uwagę zasługuje również połączenie typu Slim Line. Jest to małogabarytowe złącze kształtowe, które ze względu na swoją konstrukcję stanowi idealne połączenie rur i przewodów elastycznych mających różnorodne zastosowanie. Złącze wtykowe Slim Line o budowie cylindryczno – stożkowej uszczelnione jest za pomocą pierścienia o przekroju okrągłym, które smarowane jest za pomocą medium roboczego. Wykorzystanie tych prostych rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiło nam stworzenie trwałego i nieskomplikowanego złącza.

Wykorzystywanie rur z połączeniami typu Slim Line niesie za sobą szereg korzyści, takich jak:

• Zredukowane gabaryty złączy, które zapobiegają nierównomiernemu ustawieniu rur podczas transportu i składowania

• Jednakowe końce rur, eliminujące kłopot związany z odpowiednim ustawieniem rur transportowanych do wyrobisk, w których często niemożliwe jest ich odwrócenie w celu poprawnego połączenia

• Czas montażu krótszy nawet o 50% dzięki zastosowaniu złączy nie wymagających skręcania  

• Permanentne smarowanie pierścienia uszczelniającego, wydłużającego żywotność złącza oraz ograniczającego straty medium roboczego 

Mając na uwadze potrzeby i wymagania Klienta jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie parametry techniczne oferowanego rurociągu wraz z konieczną armaturą w zależności od warunków rzeczywistych, w których ma być zabudowany oferowany system rurociągu. Wiąże się to z wyliczeniami strat ciśnienia występującymi w miejscu zabudowy, spowodowanymi nachyleniami, przewężeniami oraz innymi zaburzeniami powodującymi opory dla tłoczonego medium. Dodatkowo na życzenie Klienta możemy dostosować mocowania (podwieszenia) rurociągu tak, by w jak najlepszy sposób dopasować je do istniejącej zabudowy. Zapewniamy kompleksowe podejście do każdego Klienta, co przekłada się to na stałe podnoszenie jakości naszych usług. 

Produkcja rur wysokociśnieniowych
Rury Hamacher
Produkcja rur wysokociśnieniowych
Przykładowy przekrój złącza

Dane Techniczne

Możliwe zastosowanie rurociągów WICHARY Technologies:

• Przemysł chemiczny
• Przemysł budowlany
• Przemysł stoczniowy
• Przemysł hutniczy
• Przemysł wiertniczy.

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Praca Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Specjalista ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr. Magdalena Karwicka
tel. kom. +48 795 160 838
e-mail: m.karwicka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU