Separacja i detekcja metali

Wichary Technologies

Rynek, a także wymagania prawne, stawiają przed producentami urządzeń separujących coraz to nowe wyzwania, co w konsekwencji wpływa na możliwości recyklingu złomu oraz odpadów zawierających metale. Rosnące wymagania hut w zakresie jakości i czystości otrzymywanego materiału wsadowego, mogą zostać spełnione tylko i wyłącznie poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod separacji i detekcji metali w odpadach.

WICHARY Technologies

Separacja i detekcja metali

Separatory magnetyczne, separatory metali nieżelaznych (separatory wiroprądowe) i sortery oparte o technologię detekcji metali mogą sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu zadaniu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych urządzeń i rozwiązań jesteśmy w stanie z odpadów separować zdecydowanie więcej cennego surowca jakim są metale i ze zwiększoną skutecznością. 

Indukcyjny system sortowania ISS to doskonałe rozwiązanie w przypadku, gdy nie udaje się odzyskać elementów metalowych i metali nieżelaznych za pomocą procesów separacji magnetycznej lub sortowania odpadów nieżelaznych. System ISS umożliwia wydajne i skuteczne odzyskiwanie metali, stali nierdzewnej i innych surowców metalowych, eliminując potrzebę sortowania ręcznego.

Separacja optyczna w przypadku sortowania metali ma co raz to większe znaczenie. Dzięki jej zastosowaniu możemy separować metale nieżelazne z uwzględnieniem koloru i kształtu.

Separator z systemem sortowania promieniami Roentgena XSS stwarza nowe, niezwykłe możliwości w dziedzinie automatycznego sortowania materiałów mieszanych.

Separatory elektrostatyczne KWS firmy hamos GmbH służą do odzysku najdrobniejszych cząstek metalowych, przekształcając odpad w wartościowy materiał. Elektroda o napięciu około 20 kV ładuje elektrostatycznie metale i materiały nieprzewodzące.

UME

SEPARACJA MAGNETYCZNA

STEINERT

SEPARACJA WIROPORĄDOWA

ISS

SEPARACJA INDUKCYJNA

Unisort

SEPARACJA OPTYCZNA

X-RAY

SEPARACJA RENTGENOWSKA

KSW

SEPARACJA ELEKTROSTATYCZNASeparatory magnetyczne

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. jako dostawca separatorów magnetycznych, separatorów metali nieżelaznych (separatorów wiroprądowych) i sorterów opartych o technologię detekcji metali może sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu zadaniu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych urządzeń i rozwiązań jesteśmy w stanie z odpadów separować zdecydowanie więcej cennego surowca jakim są metale i ze zwiększoną skutecznością.

SEPARACJA MAGNETYCZNA

Separacja magnetyczna jest niezbędną operacją w wielu procesach technologicznych i może pełnić różne funkcje:

Odzyskiwania surowców wtórnych (stali) celem dalszej przeróbki
Ochrony urządzeń technologicznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez elementy stalowe (ochrona rozdrabniaczy, młynów, separatorów wiroprądowych itp.)
Ochrony procesu technologicznego w zakładach, za pomocą separacji niepożądanych zanieczyszczeń ferromagnetycznych, w takich gałęziach przemysłu jak spożywczy, nawozów sztucznych czy w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych itp.

Separatory magnetyczne/elektromagnetyczne nadtaśmowe:

UME – z elektromagnesem i taśmą wyrzutnikową
UMP – z magnesami trwałymi i taśmą wyrzutnikową
AME – uławiacze elektromagnetyczne
AMP – uławiacze z magnesami trwałymi

Separatory magnetyczne lub elektromagnetyczne nadtaśmowe:
Separatory elektromagnetyczne są stosowane do separacji ferromagnetyków z węgla, rud, gruzu budowlanego, materiału ze strzępiarki, drewna odpadowego, szkła i wielu innych odpadów
Separatory magnetyczne nadtaśmowe charakteryzują się niezwykle silnym i głębokim polem elektromagnetycznym jak i solidną konstrukcją, przez co są szczególnie trwałe i niezawodne w eksploatacji. Separatory nadtaśmowe zabudowywane są nad przenośnikami taśmowymi. Ferromagnetyki zawarte w transportowanym materiale są przyciągane i oddzielane ze strumienia materiału. W przypadku samooczyszczających separatorów nadtaśmowych (typy UME/UMP) wychwycone cząstki wynoszone są przez taśmę nośną separatora, natomiast tzw. magnesy wychwytujące (typy AME/AMP) należy czyścić ręcznie w regularnych odstępach czasu. Magnesy wychwytujące stosowane są wtedy, kiedy ilość materiału magnetycznego jest stosunkowo niewielka. Samooczyszczające separatory nadtaśmowe stosuje się wtedy, gdy ilość ferromagnetyków w materiale jest większa. Separatory nadtaśmowe można zawiesić wzdłuż strumienia materiału, nad parabolą odrzutu lub w poprzek strumienia materiału. Zabudowa wzdłużna ułatwia separację i często można dzięki niej zastosować mniejsze separatory. Przy separacji w zawieszeniu poprzecznym materiał jest bardziej zbity i wymaga zastosowania silniejszych magnesów. W oferowanych przez WICHARY Technologies Sp. z o.o. separatorach firmy STEINERT, pole magnetyczne wytwarzane jest albo przez magnesy stałe, albo przez elektromagnesy z cewkami wzbudzenia wykonanymi z taśmy aluminiowej, utlenianej anodowo, także stanowiącej produkt firmy STEINERT. Dzięki tego rodzaju uzwojeniom elektromagnesy posiadają wysoką moc magnetyczną, mimo stosunkowo małych rozmiarów oraz nadzwyczaj wysoką odporność na temperaturę. Poza tym, w obudowie cewki znajdują się dodatkowo tzw. bieguny płaskie, dzięki którym strumień magnetyczny jest silniej skoncentrowany. Wyjątkowa sprawność separacji tych urządzeń związana jest nie tylko ze stosowanymi cewkami wzbudzania, ale również z układem biegunów. 

Bębny magnetyczne MT

MTP – z magnesami trwałymi
MTE – z elektromagnesami

Bębny magnetyczne firmy STEINERT stosowane są m.in. do separacji materiałów, które spowodowałyby przedwczesne zużycie taśmy separatora nadtaśmowego lub do separacji cząstek ferromagnetycznych nie wychwyconych przez separator nadtaśmowy. Do odzysku ferromagnetyków z materiału ze strzępiarki najczęściej stosowane są bębny elektromagnetyczne z biegunami poprzecznymi. Bębny magnetyczne oddzielają również wydajnie cząstki ferromagnetyczne z żużli ze spalarni odpadów. Idealnym uzupełnieniem bębnów magnetycznych są separatory metali nieżelaznych typu NES, odzyskujące metale nieżelazne w celu ich dalszej odsprzedaży. Innymi przykładami zastosowań bębnów magnetycznych jest separacja słabomagnetycznych cząstek pochodzących z rozdrobnionych baterii i złomu elektronicznego oraz oczyszczanie węgla czy stłuczki szklanej.

- Bęben elektromagnetyczny z biegunami poprzecznymi typu MTE Q-pracuje w trybie wynoszącym, przez co odzyskuje    on ferromagnetyki o wysokiej czystości. Ze względu na wymagane wysokie przepustowości i dużą ziarnistość materiału,    oferowane są szerokości robocze od 800 mm do 2800 mm i średnice bębnów od 800 mm do 1800 mm.

- Bęben elektromagnetyczny z biegunami tarczowymi typu MTE Q – charakteryzuje się on głębokim polem    magnetycznym, które raz uchwycony materiał ferromagnetyczny pewnie utrzymuje, aż do jego wyniesienia. Oferowane    szerokości robocze: 350 mm do 2000 mm, średnice bębnów: od 300 mm do 1000 mm.

- Bęben z magnesem stałym typu MTP dostosowany jest do separacji materiałów o ziarnistości pośredniej i drobnej.    Szerokości robocze wynoszą od 220 do 2000 mm, a średnice bębnów od 200 do 800 mm. 

Magnetyczne rolki czołowe przenośników taśmowych BRP

Rolki Magnetyczne firmy STEINERT przyciągają cząsteczki żelaza i stali z transportowanych materiałów, w tym samym obszarze, co normalnie stosowane rolki czołowe. Pozwala to na uniknięcie znacznej przebudowy linii technologicznych w zakładzie. Rolka magnetyczna chroni cenne wyposażenie i urządzenia technologiczne przed uszkodzeniami spowodowanymi cząsteczkami żelaza i stali, które mogą pozostać niezauważone przez bębnowe lub wiszące separatory magnetyczne. Rolki magnetyczne firmy STEINERT są zazwyczaj instalowane za separatorami dużych elementów żelaznych, wykorzystującymi inne metody ekstrakcji. Rolki magnetyczne wyposażone w silne magnesy neodymowe są w stanie odzyskać nawet bardzo drobne cząstki żelaza i stali z masy materiału. Silne pole magnetyczne przyciąga elementy żelazne zawarte w strumieniu materiału i utrzymuje je na taśmie przenośnika, podczas gdy nieżelazny materiał spada z taśmy. Gdy taśma opuszcza obszar rolki magnetycznej w trakcie powrotnego ruchu przenośnika, stal jest przesuwana poza obszar pola magnetycznego i gromadzona np. w pojemnikach lub boksach. Silniejsze magnesy zastosowane w rolkach pozwalają na osiągnięcie wyższych poziomów prędkości taśm przenośników stosowanych w liniach technologicznych. Model BPR Q z osiowym układem biegunów (Axial Pole System) pozwala na lepsze oczyszczanie końcowe z materiałów żelaznych i jednakową intensywność oczyszczania na całej szerokości taśmy. Poprawione parametry eksploatacyjne i lepsza wydajność rolek magnetycznych skutkuje mniejszą ilością zanieczyszczeń w przetwarzanych materiałach. Dla specjalnych aplikacji mogą być zastosowane niezwykle silne magnesy neodymowe z dodatkiem borku żelaza pozwalające na wychwytywanie cząsteczek stali nierdzewnej o słabych właściwościach magnetycznych. Dostępne są urządzenia o szerokości roboczej od 300 mm do 2000 mm (12” 79”) oraz średnicach od 240 mm do 640 mm (9 1/2” 25”). Specyfikacje wałów i łożysk są dostarczane na życzenie. 

Najwyższą sprawność separacji uzyskuje się przez zastosowanie całego separatora magnetycznego składającego się, oprócz bębna magnetycznego, z systemu odprowadzania materiału i opcjonalnie z rynny wibracyjnej, której zadaniem jest równomierne podawanie materiału na bęben magnetyczny.

UMESeparacja wiroprądowa

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Odzysk metali nieżelaznych gwarantuje opłacalność recyklingu odpadów. Wykorzystujący prądy wirowe separator (NES) firmy STEINERT z mimośrodowym układem biegunów idealnie nadaje się do tego zadania. Wysoki odzysk metali i niezwykle długa żywotność tego urządzenia, zapewniającego długoletnią, zyskowną eksploatację. Separatory metali nieżelaznych stosowane są do odpadów komunalnych (żużli ze spalarni śmieci, złomu elektronicznego, ścinek drzewnych, szkła, baterii czy piasku formierskiego), na przykład do przerobu materiału ze strzępiarek, a także odpadów z gospodarstw domowych.

Separator metali nieżelaznych składa się z krótkiej taśmy, która jest napędzana od strony nadawy. W bębnie przednim separatora znajduje się szybko obracający się układ magnesów stałych, wytwarzający zmienne pola magnetyczne o wysokiej częstotliwości. Wywołują one silne prądy wirowe w cząstkach metali nieżelaznych, które tworzą własne pola magnetyczne, przeciwdziałające polu zewnętrznemu, przez co metale nieżelazne odrzucane są z pozostałego strumienia materiału. Mimośrodowy układ biegunów, opatentowany przez firmę STEINERT, gwarantuje najwyższą opłacalność eksploatacji poprzez doskonałe wyniki sortowania i długoletnią żywotność.

NES

Dane techniczne

TypMoc [kW]
(napęd taśmy + napęd systemu biegunowego)
Szerokość [mm]Szerokość całkowita
(z motorem) [mm]
Wysokość [mm]Szerokość robocza [mm]Długość urządzenia [mm]Masa [kg]
NES 100 200 E 50 CM200 E 50 CM 1,5 + 2,213041660178011302566550
NES 150 200 E 50 CM2,2 + 3,0 18042160 2280 1630 2566650
Prezentacja danych odfiltrowanych z całościSeparacja indukcyjna

STEINERT Elektromagnetbau GmbH 

Indukcyjny system sortowania ISS to doskonałe rozwiązanie w przypadku, gdy nie udaje się odzyskać elementów metalowych i metali nieżelaznych za pomocą procesów separacji magnetycznej lub sortowania odpadów nieżelaznych. System ISS umożliwia wydajne i skuteczne odzyskiwanie metali, stali nierdzewnej i innych surowców metalowych, eliminując potrzebę sortowania ręcznego.

Podstawowe obszary stosowania systemu ISS to resztki po strzępiarce, odpady elektroniczne, wióry drewna, szkło, odpady komunalne i piasek formierski. System ISS nadaje się idealnie do odzysku stali szlachetnej z odpadów nieżelaznych oraz oddzielania odpadów elektronicznych od metali nieżelaznych. Pozwala również rozwiązać problem usuwania przypadkowych domieszek metali z materiałów masowych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości przetwarzanego produktu.

Indukcyjny system sortowania ISS stanowi połączenie ultranowoczesnej technologii czujników ze sterowanymi komputerowo dyszami powietrza, umożliwiając w efekcie szybkie wykrywanie i odrzucanie cząstek metali. Indukcyjny system sortowania ISS® pozwala zwiększyć efektywność ekonomiczną i poprawić jakość produktu, a przy tym odzyskać cenne surowce. Efektem procesu jest niezmiennie wysoki uzysk czystych, wartościowych materiałów. W typowym zastosowaniu przemysłowym system ISS zapewnia czystość i odzysk na poziomie przekraczającym 90%. Oznacza to, że automatyczne oddzielanie z zastosowaniem technologii ISS może podwoić odzysk cennych materiałów w porównaniu z sortowaniem ręcznym. Dzięki zastosowaniu systemu ISS można również trzy- lub czterokrotnie zwiększyć przepustowość procesu, uzyskując dodatkowy efekt ekonomiczny. Zastosowanie dodatkowego sortowania i kruszenia przed systemem ISS pozwala jeszcze bardziej zwiększyć odzysk, przy czym rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od konkretnego przedmiotu procesu. Oprócz czujników ISS® wykrywających metale, firma STEINERT oferuje nowatorską technologię „inteligentnych” czujników, które nie tylko wykrywają metal, ale także odróżniają metale żelazne od nieżelaznych i stali nierdzewnej, a nawet mogą odróżniać małe elementy od dużych lub jeden rodzaj metalu od drugiego.

Dla uzyskania optymalnego efektu można indywidualnie programować:

• Prędkość taśmy
• Wrażliwość czujników
• Przerwę między wykryciem metalu i jego odrzuceniem
• Ciśnienie sprężonego powietrza podawanego na dysze
• Czas wyrzutu

Możliwa jest również regulacja położenia dysz sprężonego powietrza – poniżej strefy sortowania lub za nią, a także odległość do materiału masowego lub kąt ustawienia dysz. Im bliżej produktu ustawione są dysze, tym produkt selekcjonowany będzie czystszy. Aby spełnić konkretne warunki przepustowości obowiązujące w zakładzie, firma STEINERT oferuje systemy ISS o różnych szerokościach roboczych.

ISSSeparacja optyczna

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Separacja optyczna w przypadku sortowania metali ma co raz to większe znaczenie. Dzięki jej zastosowaniu możemy separować metale nieżelazne z uwzględnieniem koloru i kształtu. Typoszereg UniSort C zaprojektowano do dokładnego sortowania dużych i małych frakcji tworzyw sztucznych, papieru i szkła według kolorów.

Przedmiotem sortowania mogą być również inne materiały sypkie. Materiały te są z reguły pozyskiwane przez poprzedzające je systemy sortowania z odpadów opakowaniowych, odpadów komunalnych, starego drewna albo złomu elektronicznego. W zależności od wielkości ziarna i zakresu zmienności barw w jednym obiekcie stosuje się systemy kamer o różnym stopniu rozdzielczości. Każdorazowo konstrukcja układu optycznego jest projektowana pod kątem uzyskania szczególnie wysokiej czułości.

Dzięki temu można z jednej strony pracować z maksymalną dokładnością i selektywnością materiałów, z drugiej zaś oszczędza się energię podczas eksploatacji. Oprócz tego ogólna struktura typoszeregu UniSort C umożliwia szybkie przełączanie z jednego zadania sortowania na inne, bez konieczności przeprowadzania pracochłonnych modyfikacji instalacji. W przypadku bardziej wymagających aplikacji związanych z separacją, zalecane jest zastosowanie dodatkowego modułu do rozpoznawania barw lub rozpoznawania metali (metodą indukcyjną).

UnisortSeparacja rentgenowska

STEINERT Elektromagnetbau GmbH

Separator z systemem sortowania promieniami Roentgena XSS stwarza nowe, niezwykłe możliwości w dziedzinie automatycznego sortowania materiałów mieszanych. W urządzeniu STEINERT XSS zastosowano system podwójnej energii pozwalający określić gęstość materiału niezależnie od kształtu i grubości elementów. System działa tak, jakby przenikał na wskroś poszczególne elementy, rozpoznając gęstość materiałów, rozróżniając metale, wykrywając komponenty zawierające halogenki i substancje organiczne. Może również rozpoznawać tworzywa zespolone i elementy wewnętrzne (śruby, gwoździe). Odczyt rentgenowski pozwala oddzielić lekkie metale od ciężkich, PCV od tworzyw sztucznych, kamień od odpadów drewna itp.

Istotnym zastosowaniem systemu sortowania promieniami Roentgena jest sortowanie mieszaniny metali lekkich i ciężkich po usunięciu zawartości żelaza za pomocą separatorów magnetycznych, podobnie jak separacja metali nieżelaznych za pomocą separatorów działających na zasadzie prądów wirowych. System XSS umożliwia oddzielenie aluminium i magnezu od frakcji metali ciężkich, jak miedź, brąz, cynk i ołów. Istnieje możliwość separacji odlewniczych elementów aluminiowych od stopów aluminium przetworzonych plastycznie.

Zasada działania urządzenia XSS opiera się na przesyłaniu promieni Roentgena przez sortowany materiał. Za pomocą kamery wrażliwej na działanie promieni Roentgena ustalana jest intensywność promieniowania. Komputer określa różnicę między promieniowaniem ubocznym a przesłanym. Z różnicy w intensywności promieniowania, odpowiadającej absorpcji, można wyciągnąć wnioski na temat składu atomowego analizowanego materiału. System tworzy bliski rzeczywistości obraz wystarczający do dokonania precyzyjnych ocen. Absorpcja zależy zarówno od gęstości ciała stałego, jak i od grubości materiału. Im większa masa atomowa i grubość materiału, tym większa absorpcja. Dla wyrównania, grubość sortowanego materiału jest analizowana na dwóch różnych poziomach energii, co określane jest terminem „podwójna energia”. Dzięki temu program może zmierzyć absorpcję specyficzną dla danego materiału. System sortowania promieniami Roentgena XSS firmy STEINERT oparty jest na platformie systemu sortowania indukcyjnego ISS, która od lat była i jest z powodzeniem stosowana w systemach obróbki materiałów.

X-RAYSeparacja elektrostatyczna

Hamos GmbH

Separatory elektrostatyczne KWS firmy hamos GmbH służą do odzysku najdrobniejszych cząstek metalowych, przekształcając odpad w wartościowy materiał. Elektroda o napięciu około 20 kV ładuje elektrostatycznie metale i materiały nieprzewodzące. Następnie na bębnie separującym następuje separacja metali poprzez rozładowanie się, powodując ich oddzielenie od pozostałych materiałów. Materiały przewodzące przywierają do bębna, po czym są zbierane za pomocą szczotek. Separator ten może z powodzeniem służyć do separacji metali i niemetali, odpadów po separacji miedzi z kabli, odpadów elektronicznych, odpadów ze szlifowania i rozdrabniania, mieszankę tworzywo – aluminium.

Podstawową zaletą urządzeń jest separacja na sucho. Separator potrafi rozdzielić bardzo drobne cząstki poniżej 1 milimetra. Separator jest zaprojektowany do pracy ciągłej (3 zmianowej), gwarantuje bardzo szybki zwrot kosztów głównie ze względu na ilość i jakość odzyskiwanego materiału. Separator ten jest całkowicie niezależny i pracuje w trybie w pełni automatycznym. 

HAMOS KWSGłówny Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Dariusz Pańczuk
tel. kom. +48 694 478 439
e-mail: d.panczuk@wichary.eu

Inżynier
ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Krzysztof Bochniewicz 
tel. kom. +48 698 848 221 
e-mail: k.bochniewicz@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU