Sterowniki iskrobezpieczne

Wichary Technologies

Sterownik WT-IMSP jest urządzeniem iskrobezpiecznym zaprojektowanym do stosowania w ekstremalnie trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenie to powstało na bazie wieloletnich doświadczeń firmy WICHARY Technologies Sp. z o.o. w zakresie sterowania urządzeniami m.in. dla górnictwa podziemnego.

WICHARY Technologies

Sterowniki iskrobezpieczne

Urządzenie spełnia wszystkie niezbędne wymogi dla stref zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2014/34/UE oraz posiada oznaczenie potwierdzone Certyfikatem badania typu UE nr TEST 17 ATEX 0036X:

Podstawowe wyposażenie sterownika WT-IMSP:

IMSP-CPU – Moduł centralnego procesora
IMSP-DI – Moduł wejść dwustanowych z testowaniem linii
IMSP-AI – Moduł wejść analogowych
IMSP-FI – Moduł wejść częstotliwościowych (5-15 Hz)
IMSP-DO – Moduł wyjść optoprzekaźnikowych
IMSP-LCD – Moduł wyświetlacza graficznego
IMSP-PT – Moduł wejść czujników temperatury (PT-100)
IMSP-MEMSD – Moduł pamięci 

Przykładowe zastosowania WT-IMSP:

• Sterowanie układami klimatyzacji, sterowanie pompami          
   głównego odwadniania
• Sterowanie wysokociśnieniowymi agregatami pompowymi
• Stacja uzdatniania wody
• Sterowanie pompami dla układu zraszania i chłodzenia
• Sterowanie przenośnikami taśmowymi
• Sterowanie stacjami filtracyjnymi
• Sterowanie przenośnikami taśmowymi
• Możliwość przetwarzania i transmisji danych na duże                
  odległości
• Sterowanie ruchem kolejowym
• Sterowanie liniami do separacji odpadów i odzysku                    
  materiałów
• Liczniki osi kolejowych

Sterownik iskrobezpieczny WT-IMSP
Iskrobezpieczny sterownik góniczy
Sterownik górniczy
Sterownik górniczy iskrobezpieczny

Dane Techniczne

WT-IMSP:

• Wymiary zewnętrzne obudowy 500 x 500 x 200 mm
• Możliwość instalacji do 15 modułów
• 12 (24 styki) przełączników manipulacyjnych
• Kolorowy wyświetlacz graficzny 7.0’’; 800 x 480 pikseli
• Możliwość zdalnego sterowania

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Inżynier ds. Projektów Techniczno-Handlowych

inż. Adam Ślusarz 
tel. kom. +48  608 374 781
e-mail: a.slusarz@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU