Stacja
uzdatniania wody

SUW-2

Odwrócona osmoza jest naturalnym procesem, którego główną zasadą jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji. Proces ten jest uwarunkowany obecnością membrany półprzepuszczalnej, przez którą pod wpływem ciśnienia mogą przeniknąć jedynie cząsteczki wody. Woda, przechodząc przez membranę z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które są odprowadzane do ścieków. 

WICHARY Technologies

Stacja uzdatniania wody – SUW-2

została stworzona z uwagi na zanieczyszczenia występujące w emulsjach olejowo-wodnych, wykorzystywanych w układach hydraulicznych urządzeń górniczych. Odpowiednio dobrany układ filtrów mechanicznych w połączeniu z półprzepuszczalną membraną osmotyczną, zapewnia usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, rdza, produkty korozji, muł, zawiesina), chemicznych (chlor, metale ciężkie, związki organiczne i wiele innych) oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterie, grzyby) nie mniejszych niż 0,0001 µm.

Dzięki wytrąceniu i unieszkodliwieniu bakterii oraz grzybów z wody surowej potrafimy przygotować taką emulsję olejowo-wodną, która dzięki swojej najwyższej jakości wpływa bardzo korzystnie na pracę urządzeń związanych ze ścianą, takich jak: zawory sterujące, sekcje obudowy, czy też elementy zespołów pompowych. Tak oczyszczona woda, a co za tym idzie przygotowana na jej bazie emulsja olejowo-wodna, zapewnia praktycznie ciągłą pracę urządzeń ścianowych poprzez maksymalne wyeliminowanie przerw wynikających z wymiany zanieczyszczonych wkładów filtracyjnych oraz czyszczenia układów hydrauliki sterowniczej. 

Membrany osmotyczne ulegają naturalnemu zużyciu – ściera się ich powierzchnia zewnętrzna, powiększają się pory membrany, a w przypadku występowania dużego stężenia zanieczyszczeń może dochodzić do zarastania membrany kamieniem. Tworzenie się kamienia oznacza osiadanie się cząsteczek na membranie, co powoduje jej zatykanie. Aby tego uniknąć i równocześnie przedłużyć żywotność membrany, stosuje się środek do ochrony membran (dyspergator), który aplikowany jest przez pompę podającą. Odpowiedni dyspergator dobierany jest na podstawie właściwości fizyko-chemicznych wody. 


Z uwagi na występujące coraz trudniejsze warunki górniczo-geologiczne, a także z racji zwiększonego nacisku na sprawy związane z racjonalną gospodarką wodną, stacje uzdatniania wody cieszą się coraz większą popularnością. Należy zaznaczyć, że firma WICHARY Technologies jako pierwsza wyprodukowała stację uzdatniania wody z wszelkimi dopuszczeniami dla górnictwa. Dzięki temu możemy poszczycić się największym doświadczeniem w tej dziedzinie na rynku górniczym. Swoim klientom oferujemy kompleksową obsługę, począwszy od procesu projektowania, z uwzględnieniem warunków i składu chemicznego wody surowej, aż do usług serwisowych wraz z pełnym asortymentem części zamiennych.

Suw filtry

Zalety stosowania Stacji Uzdatniania Wody SUW-2:

• Oczyszczenie wody wykorzystywanej do wytworzenia emulsji olejowo-wodnej z nadmiaru związków chemicznych, które    utrudniają prawidłowa eksploatację,

• Osiągnięcie wymaganych parametrów wody, tj. twardość całkowita [od] i przewodność [mS/cm], zawartość chlorków [mg        Cl-/l], siarczanów [mgSO42-/l] oraz żelaza [mgFe/l] w eksploatacyjnych warunkach granicznych,

• Ciągła praca urządzenia,

• Zabudowa SUW-2 na platformie nośnej, która osłania sprzęt na niej zabudowany tworząc klatkę, umożliwiającą transport w   podziemnych wyrobiskach górniczych przy pomocy kolejek podwieszanych,

• Automatyczne sterowanie,

• Wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń kompleksu ścianowego,

• Wytrącenie i unieszkodliwienie nalotów grzybicznych znajdujących się w wodzie.

Stacja uzdatniania wody
SUW Sterowanie

Dane Techniczne

Parametry eksploatacyjne stacji:

• Ciśnienie robocze – do 16 bar (1,6 MPa)(strona zasilania wodą surową)
• Znamionowa wydajność – do 1 000 l/h (woda oczyszczona)
• Zużycie wody surowej – do 2 000 l/h
• Moc zainstalowana – ok. 4 kW
• Max temperatura medium – 30ºC
• Czas pracy – 24 h/dobę

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Sobiegała 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Specjalista ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr. Magdalena Karwicka
tel. kom. +48 795 160 838
e-mail: m.karwicka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU