System sterowania ruchem kolejowym

Wichary Technologies

System sterowania ruchem kolejowym SRK / TMC-EOW/RaStW przeznaczony jest do zarządzania elementami automatyki kolejowej na bocznicach kolejowych, stacjach i górkach rozrządowych, stacjach zakładowych.

WICHARY Technologies

System sterowania ruchem kolejowym

System umożliwia sterowanie na trzech poziomach obsługi realizowanych poprzez:
• Lokalne nastawianie zwrotnic przez drużynę manewrową przy pomocy przycisków    nastawczych
• Przebiegowe nastawianie zwrotnic przez drużynę manewrową przy pomocy torowych pulpitów    nastawczych
• Nastawianie zwrotnic z komputerowego pulpitu nastawczego

W przypadku każdej aplikacji, modułowa budowa systemu TMC – EOW/RaStW daje projektantowi dużą elastyczność oraz pozwala na zaprojektowanie:
• Każdego poziomu sterowania z osobna,
• Centralnego, komputerowego pulpitu sterowania bez opcji sterowania lokalnego (centralizacja    sterowania),
• Centralnego, komputerowego pulpitu sterowania z opcją przekazywania sterowania „na grunt”    do wybranych rejonów manewrowych.

To, co szczególnie wyróżnia system sterowania ruchem kolejowym TMC – EOW/RaStW na tle rozwiązań konkurencyjnych, to możliwość tymczasowej rezygnacji z obsługi centralnej nastawni na okres zmniejszonego ruchu w wybranych rejonach manewrowych bocznicy kolejowej i przekazanie sterowania „na grunt”. Wszystkie zwrotnice w trasach przebiegu, prowadzące do obszaru EOW (sterowanie lokalne), przed przełączeniem na obsługę lokalną, zostaną ustawione ochronnie i zamknięte tak, że wjazdy i wyjazdy z lokalnego rejonu nastawczego będą wykluczone podczas pracy w trybie EOW. 


System SRK

Pliki do pobrania

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Tomasz Janeczek
tel. kom. +48 664 178 138
e-mail: t.janeczek@wichary.eu

Inżynier ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Aleksandra Borecka 
tel. kom. +48 606 396 805
e-mail: a.borecka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU