Systemy ważenia dynamicznego

Wichary Technologies

Systemu Weighline/Streamline opiera się na czujnikach tensometrycznych przymocowanych do szyn, tzw. „szynach ważących”. Zastosowana technologia eliminuje konieczność wykonywania kosztownych prac budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża.

WICHARY Technologies

Systemy ważenia dynamicznego

W porównaniu do tradycyjnych technik ważenia bazujących na pomostach ważących, konstrukcja Systemu Weighline/Streamline opiera się na czujnikach tensometrycznych przymocowanych do szyn, tzw. „szynach ważących”. Zastosowana technologia eliminuje konieczność wykonywania kosztownych prac budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów instalacji, kosztów uruchomienia systemu oraz jego późniejszej bezproblemowej eksploatacji. Dodatkowo modułowa budowa systemu ważenia umożliwia etapowanie robót, dzięki czemu cały proces montażu może zostać wykonany w dwa dni robocze np. weekend, nie powodując przestoju w pracy zakładu. Kolejne czynności tj. układanie kabli, podłączanie skrzynek przyłączeniowych i aparatury pomiarowej odbywa się bez zakłócania ruchu.

Charakterystyka systemu ważenia:
• Pomiary dynamiczne/statyczne pociągów
• Określanie masy brutto, tary i netto
• Rozpoznawanie różnych typów wagonów kolejowych, z różną ilością osi, bez potrzeby ingerencji    operatora
• Detekcja przeciążenia wagonów, osi i poszczególnych kół
• Detekcja nierównomiernego rozłożenia ładunku w osi wzdłużnej i poprzecznej wagonu do celów    bezpieczeństwa
• Wykrywanie kierunku przejazdu
• Pomiar prędkości pojazdu.

Zastosowanie – System Weighline/Streamline jest wykorzystywany do:
• Ważenia składów do celów handlowych na bocznicach kolejowych
• Detekcji przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie na liniach kolejowych
• Wyważania wózków w zakładach naprawczych i produkcyjnych
• Liczenia liczby pasażerów metra.


System ważenia

Dane Techniczne

System Weighline/Streamline 

• Maksymalna prędkość eksploatacyjna ≤ 10 km/h
• Minimalna prędkość eksploatacyjna ≥ 0,1 km/h.
• Maksymalna masa wagonu 120.000 kg
• Minimalna masa wagonu 8.000 kg
• Obciążalność maksymalna przetworników 16.500 k
• Obciążalność minimalna przetworników 1.500 kg
• Kierunek jazdy w trakcie ważenia ważenie jedno lub dwukierunkowe
• Metoda ważenia ważenie cząstkowe wagonu spiętego; ważenie    każdego koła
• Zakres temperatur roboczych od -10 °C do +40°C
• Parametry zasilania 90/230 VAC, 50 Hz
• Warunki klimatyczne otoczenie zamknięte, pozbawione kondensatu    pary wodnej (procesor wagowy TSR400);
• otoczenie otwarte, dopuszczalne występowanie skroplin (przetworniki    Weighline);
• Klasa elektromagnetyczna E1 i E2
• Stopień ochrony IP 67

System ważenia wagonów

Pliki do pobrania

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Tomasz Janeczek
tel. kom. +48 664 178 138
e-mail: t.janeczek@wichary.eu

Inżynier ds. Projektów Techniczno-Handlowych

mgr inż. Aleksandra Borecka 
tel. kom. +48 606 396 805
e-mail: a.borecka@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU