Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe

Kirchgaesser

Urządzenia pomiarowe są zaprojektowane i wykonywane specjalnie dla górnictwa. Spełniają wymagania obowiązujących norm zgodnych z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX). Są urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w wykonaniu kompaktowym. WICHARY Technologies

Iskrobezpieczne urządzenia pomiarowe dla cieczy

Cechami charakterystycznymi tych mierników jest ich wysoka niezawodność i dokładność, wytrzymała obudowa, długa żywotność, odporność na zanieczyszczenia a także dowolna ich pozycja zabudowy.

W górnictwie podziemnym znajdują zastosowanie głównie:

• Do pomiaru wielkości przepływu wody, wszelkich emulsji hydraulicznych, zawiesin, past i innych    mediów, których przewodność nie jest mniejsza niż 5 µS. Pomiar odbywa się bez użycia    ruchomych części mechanicznych
• Do pomiaru wielkości przepływu i ciśnienia wody, wszelkich emulsji hydraulicznych, zawiesin,    past i innych mediów, których przewodność nie jest mniejsza niż 5µS
• Do pomiaru poziomu napełnienia zbiorników, zasobników i taśm przenośnikowych
• Do pomiaru temperatury z przeznaczeniem m.in.: dla agregatów chłodniczych (klimatyzacja), do    pomiaru temperatury łożysk, uzwojeń silników
• Do pomiaru koncentracji drobnych zanieczyszczeń w powietrzu (pył o frakcji < 5µm) • Jako    wyświetlacz generujący wartości pomiarowe emitowane przez podłączone przetworniki    pomiarowe z możliwością podłączenia maksymalnie 4 przetworników.

Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem firmy Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH w Polsce.


Mierniki

Przyrząd do pomiaru parametrów atmosfery

Wichary Technologies

WT-PPA urządzenia pomiarowe dla górnictwa. Spełniają wymagania obowiązujących norm zgodnych z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX).

WICHARY Technologies

Przyrząd do pomiaru
parametrów atmosfery

Przyrząd WT-PPA pozwala na wykonanie pomiarów parametrów powietrza oraz ich rejestrację, takich jak:

• Prędkość przepływu i strumień masowy
• Temperaturę suchą
• Wilgotność
• Ciśnienie barometryczne
• Obliczanie temperatury zastępczej klimatu (TZK) zgodnie z normą PN-G-03100

Wykonane pomiary prezentowane są na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym urządzenia. Po przesłaniu wyników pomiaru za pomocą złącza USB do komputera klasy PC, istnieje możliwość ich analizy, tworzenia wykresów wybranych zależności oraz tworzenia historii dokonanych pomiarów.

Funkcjonalność ta pozwala na monitorowanie badanego wyrobiska pod względem zagrożenia klimatycznego, a także prognozowania i zapobiegania mu w przyszłości. Przekłada się na komfort i bezpieczeństwo pracy załogi.

Poza pomiarem parametrów atmosfery przyrząd umożliwia zapisywanie komunikatów słownych wraz z czasem wykonania pomiarów, co umożliwia określenie miejsca ich zarejestrowania. Odsłuchanie zapisanych informacji słownych umożliwia wbudowany głośnik.

Urządzenie przystosowane jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, jak również zagrożonych wybuchami metanu i pyłu węglowego. Spełnia wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE – posiada Certyfikat Badania Typu UE.

WT-PPA miernik
WT-PPA

Główny Inżynier ds. Projektów
Techniczno-Handlowych

mgr inż. Paweł Semeczko 
tel. kom. +48 698 691 917 
e-mail: s.hilaszek@wichary.eu

Inżynier ds. Projektów Techniczno-Handlowych

inż.Adam Ślusarz
tel. kom. +48 608 374 781 
e-mail: a.slusarz@wichary.eu

WICHARY Technologies
Adres:

ul. Centralna 6                    
Pyrzowice, 42-625

Dane kontaktowe:

Email: wichary@wichary.eu      
Telefon: +48 32 661 99 00
Fax: +48 32 661 99 99

Łącza

Strona EN 
Strona RU